E-LEARNING Projektové řízení prakticky a online

Popis kurzu:
E-learning je zaměřený zejména na praktické používání metod projektového řízení. Struktura kurzu je založena na životním cyklu projektu. Prochází chronologicky jednotlivé fáze, popisuje metody, které se v dané etapě používají, a vše demonstruje na praktické ukázce konkrétního projektu. Účastník kurzu žije s akcí od začátku až do konce a na konci bude nejen vědět, jak vypadá Logický rámec, WBS nebo OBS, ale také rozumět tomu, kdy je vhodné kterou metodu používat, co je nutné k jejímu sestavení a co na ni v projektu navazuje.  FORMA: Kurz je rozčleněn do studijních modulů, které se věnují teorii a základním pojmům projektového řízení. Nejdůležitější metody jsou vzorově vypracovány, aby demonstrovaly nasazení a používání v praxi. V každém modulu účastník narazí na několik zkušebních otázek, které napomáhají k udržení jeho pozornosti a také k průběžnému ověřování znalostí.  PRO KOHO JE URČEN?  Úroveň účastníků tohoto kurzu se může lišit, někdo je ostřílený projektový bard, jenž jednotlivé metody zná a chce si je jen procvičit či připomenout. Někdo se s nimi možná setkává v práci, ale pořádně neví, jak je vytvořit. No a někdo je třeba úplný projektový nováček. Všichni si mohou přijít na své. Důležité je, že kurz připravuje účastníky na PRAXI, nikoliv na zkoušku či certifikaci v projektovém řízení. Pro zájemce o přípravu na certifikaci dle IPMA ® doporučujeme spíše e-learning Úvod do projektového řízení. JAKÁ JE ČASOVÁ NÁROČNOST? 2 – 3 dny (16 - 24 hodin), dle úrovně účastníka Tahle země není pro starý a projekty nejsou pro libový paničky, který za to neuměj pořádně vzít. Praxe, to je to, oč tu běží, milí zlatí. Mě nezajímají definice, já chci vědět, jak mám tu či onu metodu aplikovat na projektu. Chci vidět ukázky, příklady dobré praxe, chci rady, tipy a triky, jak na to. Chci důkaz místo slibů! Proto jsem si vybral tenhle kurz… a věřím, že vy taky! Ale kolego, pro správné používání metod je alespoň základní teorie nutná! Jinak se v projektu budeme hrozně plácat! Nechte mě vždy alespoň krátce vysvětlit, o co kráčí. Uvidíte, že nakonec budete za teoretické zázemí rád…
E-LEARNING Projektové řízení prakticky a online
1.1.2022 - 31.12.2022
individuální
E-learning
objednat Cena
688 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Projektový manažer

Kurz projektového řízení pro sociální služby
Akreditovaný Kurz projektového řízení pro sociální pracovníky s využitím moderních výukových metod. Kompletní Kurz projektového řízení se skládá z pěti modulů:  1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4.…
21.9.2022 - 13.10.2022
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektové řízení
Kompletní Kurz projektového řízení se skládá ze čtyř modulů: 1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4. Realizace a ukončení projektu. Kurz lze doplnit modulem 5 - Cvičná certifikace, který Vás připraví na…
21.9.2022 - 13.10.2022
Akademické centrum studentských aktivit
E-LEARNING Úvod do projektového řízení
CO JE OBSAHEM KURZU? Naučit Vás díky rozsáhlému e-learningu základní terminologii projektového řízení, to vše dle standardu IPMA®  a připravit Vás tak na certifikaci stupně D a na ověření profesní kvalifikace v PM dle NSK.    Na kurzu zjistíte,…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit