„ŠABLONA“ – Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu žáka základní školy. Seminář je obsahově rozdělen na dvě části - část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou.Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení, …). Součástí je i objasnění vztahů RVP ZV/ŠVP a IVP pro žáky se SVP a objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného.Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkretnho zadání – modelového doporučení.  

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastníci se seznámí s principy podpůrných opatření 1. – 5. st., porozumí obsahu Doporučení ŠPZ, seznámí se s formulářem IVP a práce s ním, osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP a naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi.  

„ŠABLONA“ – Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
Na dotaz
Praha
Prezenční
Cena
1 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

"ŠABLONA" - Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy
Seminář je zaměřen na získání základního vhledu do problematiky finanční gramotnosti v kontextu se začleněním tématu v RVP ZŠ.   Seminář reflektuje tato témata: pojmy související s finanční gramotností, jejich vysvětlení, vhodnost používání …
3.11.2021
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
Témata vzdělávacího programu jsou směřována k praktické využitelnosti ve výuce na všech typech a stupních škol. Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí nejen s důvody, proč rozvíjet kreativitu, ale i způsoby, jak kreativní…
21.10.2021
Zřetel, s.r.o.
Studium k výkonu specializovaných činností -Koordinace v oblasti…
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a…
Na dotaz (+1 další)
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace