Škola a dítě s podpůrnými opatřeními – co by měli rodiče vědět

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci se seznámí s vývojem péče o děti s handicapem od segregace po inkluzi, zjistí, jaké jsou možnosti vzdělávání dětí s potřebou podpory v různých typech škol (speciální škola, běžná škola) a roli rodiče při jejich volbě, seznámí se se stupni podpory a jejich charakteristikami, zjistí obsah dokumentů podporujících vzdělávání dětí s potřebou podpory jako jsou individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a roli rodiče při jejich naplňování, seznámí se s poradenskými službami školy a možnostmi jejich využití nejen dětmi, ale také rodiči, zjistí, jaké jsou možnosti poradenských služeb vně školy, především pedagogicko – psychologických poraden a speciálně pedagogických center, seznámí se s dokumenty, které poradenská zařízení po vyšetření dítěte vydávají (zpráva a doporučení), zjistí, jaká je náplň práce podpůrných profesí, se kterými se můžeme ve školním prostředí setkat (asistent pedagoga, školní asistent, chůva, osobní asistent). Součástí webináře bude diskuze a možnost zodpovídat dotazy účastníků.

Škola a dítě s podpůrnými opatřeními – co by měli rodiče vědět
2.2.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
350 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Komunikace

Motivace a sebemotivace
Pokud člověk dělá to, co je jeho silnou stránkou a k čemu má talent může být v životě nejenom úspěšnější, ale i šťastnější. Je velmi užitečné odpovědět si na tyto otázky: Děláte, co vás baví a co vás naplňuje? Máte možnost rozvíjet svůj jedinečný…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Základy asertivity
Program: • Úvod • Pasivní, agresivní a asertivní komunikace • Asertivní techniky • Cvičení pro praxi...
Na dotaz
Mgr. Soňa Nedomová
Jak souvisí logopedie s pohybem, hmatem a sluchem?
19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

Děti s nežádoucím chováním v předškolním a mladším školním věku…
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Zátěž a stres – jak účinně zvládnout stresové situace a předejít…
Získané dovednosti lze uplatnit nejen v rámci úřadů a organizací, ale lze je využít i k celkovému rozvoji osobnosti účastníka vzdělávacího programu.
29.3.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Základy sebe/řízení a sebe/reflexe
Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni a naplní vstupní požadavky kurzu. …
Na dotaz
REMEDIUM Praha o.p.s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Ostatní

Plavčík
Plavčík je zaměřen na získání dovedností potřebných pro účelnou a efektivní záchranu tonoucích na bazénech, koupalištích a aquaparcích. Vstupní požadavky: věk 18+ v den zkoušky; uplavat 200 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 4 min 15…
Na dotaz
Vodní záchranná služba Brno-město, z. s.
Základy navrhování interiéru
Kurz je určen pro začátečníky v oblasti navrhování a designu interiéru. Pokud Vás zajímá design interiéru, máte rádi kolem sebe krásné prostředí a jste kreativní, kurz je přesně pro Vás. Není třeba mít předešlé zkušenosti s návrhy. 1. den kurzu: …
21.1.2022 - 28.1.2022
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Vztek v péči o blízkou osobu
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » První pomoc

Jak poznat rizika poruch učení v 1. třídě?
31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Pečující osoby aneb jak pečovat a nevyhořet
28.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy první psychické pomoci, Brno
Tématem kurzu jsou pravidla pro poskytování bezpečí, možnosti psychické první pomoci, krize a jejími typy, zásady komunikace s člověkem v krizi při psychické první pomoci.
10.2.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…