Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem je prohloubit informace učitelů o této problematice z oblasti teoretických základů speciální pedagogiky, definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému, vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd. Školení je orientováno na praktické využití přímo ve výuce.  

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti inkluze - 8 hodin
11.4.2022
Praha
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Studium pro asistenty pedagoga - Prostějov
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon asistenta pedagoga Cílová skupina: studium pedagogiky je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu…
18.2.2022 - 15.5.2022
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Psychohygiena pedagoga jako prevence syndromu vyhoření
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ …
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Metodika pohybových her s dětmi do tří let II - Workshop
Praktický workshop v rozsahu 4 vyučovacích hodin je určen zájemcům pro zájemce o vedení pohybových her s dětmi do 3 let.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Zkouška profesní kvalifikace - Lektor dalšího vzdělávání
MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). V rámci zkoušky dojde k ověření…
Na dotaz
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Sociálně emoční učení (webinář)
15.2.2022 - 16.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Projektová výuka II.
1.6.2022
Zřetel, s.r.o.
INTECO - Integrativní kouč, koučovací výcvik dle standardů ICF a…
"Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro…
Od 25.10.2021 (+1 další)
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Rozhodování v poradenském procesu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
8.6.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Drogy ve škole (webinář)
7.6.2022 - 8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
24.1.2022 - 28.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Formativní hodnocení (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Čtenářská pregramotnost (webinář)
7.4.2022 - 8.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Efektivní postupy v řešení šikany (webinář)
17.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Drogy ve škole (webinář)
7.6.2022 - 8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.