Hudebka nás baví

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům receptář nápadů pro výuku hudební výchovy, seznámit se s alternativními postupy a možnostmi práce v pedagogickém prostředí a rozšířit tím svůj současný repertoár.  

Hudebka nás baví
16.3.2022
Plzeň
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Formativní hodnocení
20.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
9.2.2022 - 10.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Orientace na trhu práce. Rady, nástroje a tipy pro kariérové…
Webinář se zaměřuje na rozvoj jedné z klíčových kompetencí kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, a sice na orientaci na trhu práce a schopnost poskytnout žákům adekvátní informace nejen o středoškolských a vysokoškolských oborech, ale…
Od 12.1.2022 (+1 další)
Jekatěrina Málková
Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ …
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Pohybové hry pro děti školního věku
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU - PRAHA [15. 10. 2021 - 29. 1. 2022]
Plný název: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání Získaná odborná kvalifikace: Kvalifikaci "pedagoga volného času vykonávající komplexní přímou…
15.10.2021 - 29.1.2022
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně…
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.3.2022 - 22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
1.2.2022 - 2.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení (webinář)
25.1.2022 - 26.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Závadové chování dětí (webinář)
2.6.2022 - 9.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti …
16.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.