Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Program je zaměřen na výkladu principu poskytování podpůrných opatření 1. – 5.stupně na 1. stupni ZŠ, dále vypracování PLPP a IVP pro žáky se speciálními potřebami   Školení reflektuje tato témata: - Legislativa v oblasti podpůrných opatření, legislativní změny, podmínky v poskytování PO 1. – 5. stupně, úprava ŠVP - Podpůrná opatření 1. stupně – základní pedagogická diagnostika - Tvorba a využití PLPP ve vzdělávání žáků, poradenská činnost, intervence školy - Praktické vypracování PLPP, diskuze a rozbor PLPP - Podpůrná opatření 2.-5. stupně, specifika jednotlivých stupňů, spolupráce s asistentem pedagoga - IVP – struktura, obsah, úpravy obsahu vzdělávání a výstupů - Praktické vypracování IVP, diskuze a rozbor IVP  

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.  

Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ
Na dotaz
Valašské Meziříčí
Prezenční
Cena
1 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Výtvarná výchova v nestandardním pojetí pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Seminář je zaměřen na seznámení s možnostmi využití výtvarné výchovy jako prostředníka pro spojení s různými souvislostmi a rozšířením poznatků dětí – historických, společenských, environmentálních a dalších. Účastníci získají základ pro vytváření…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Projektová výuka
Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky.   Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace