Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Program je zaměřen na výkladu principu poskytování podpůrných opatření 1. – 5.stupně na 1. stupni ZŠ, dále vypracování PLPP a IVP pro žáky se speciálními potřebami   Školení reflektuje tato témata: - Legislativa v oblasti podpůrných opatření, legislativní změny, podmínky v poskytování PO 1. – 5. stupně, úprava ŠVP - Podpůrná opatření 1. stupně – základní pedagogická diagnostika - Tvorba a využití PLPP ve vzdělávání žáků, poradenská činnost, intervence školy - Praktické vypracování PLPP, diskuze a rozbor PLPP - Podpůrná opatření 2.-5. stupně, specifika jednotlivých stupňů, spolupráce s asistentem pedagoga - IVP – struktura, obsah, úpravy obsahu vzdělávání a výstupů - Praktické vypracování IVP, diskuze a rozbor IVP  

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.  

Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ
Na dotaz
Valašské Meziříčí
Prezenční
Cena
1 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

„ŠABLONA“ – Podpůrná opatření v praxi (Spolupráce učitele s…
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na podpůrné opatření 1.-5.stupně, zároveň vychází z platných…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Jak udělat výlet, školu v přírodě nebo tábor…
Představeny budou následující bloky:   1. Seznámení se základy vedení dětí (pedagogika a psychologie), 2. Druhy klíčových kompetencí a možnosti jejich rozvoje, 3. Zásady tvorby vyváženého a pestrého programu 4. Pedagogický a psychologický…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Asertivita v životě pedagoga
Asertivita jako filozofie jednání - Základní charakteristiky asertivity. Zákonitosti a základní pravidla asertivní komunikace. Výhody a rizika využití v pedagogické praxi. Postoje pedagogů, žáků/studentů. Komunikace na základě respektu, hranice…
14.10.2021
Zřetel, s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace