Komunikace s klientem se specifickým chováním

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
- účastníci rozvinou a upevní komunikační dovednosti při práci s uživateli se specifickým chováním, - získají další orientaci v možnostech praktického použití konkrétních komunikačních nástrojů, - posílí svoji sebejistotu a schopnost zvládat zátěžové a stresové situace.  

Komunikace s klientem se specifickým chováním
28.2.2022 - 1.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace s klientem se specifickým chováním
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních…
30.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz Krizové intervence II s lektorkou Ivou Součkovou (Velkovou)
Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Základní principy praktické péče s prevencí imobilizačního…
Tématem kurzu je péče o klienta, u něhož došlo k podstatnému snížení pohybové aktivity, a je tedy ohrožen negativními důsledky inaktivity na lidský organismus.
11.4.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Manipulace a jak s ní pracovat
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Úvod do problematiky dluhového poradenství
Kurz pomůže účastníkům porozumět základům finanční gramotnosti, poznat práva a povinnosti v jednotlivých fázích dluhové situace a vymáhání dluhu, znalost zdrojů informací, orientovanost v legislativě a propojení s praxí svých klientů, schopnost…
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora klíčových pracovníků při individuální práci s klienty
26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a…
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení…
Kurz je akreditován MPSV ČR. Tématem kurzu jsou základní principy a specifika paliativní péče - postupy uspokojování tělesných potřeb klienta a komunikace s klientem s důrazem na zlepšení jeho psychického stavu.
22.3.2022
Centrum sociálního a zdravotnického…