Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka)

Popis kurzu:
Jedná se o kombinovanou formu akreditovaného kurzu (40 hod výuky formou prezenční účasti a 40 hod výuky formou distanční – samostudium pomocí e-learningu) s akreditací MŠMT. Obsahová náplň kurzu je dána standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Asistentka/Sekretářka (62-008-M). Aktuálně platnou akreditaci najdete zde Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka. Součástí kurzu je i profesní zkouška. Úspěšný absolvent najde uplatnění v soukromých firmách, ve státní správě i v samosprávě. Pracovník na této pozici pak vykonává různorodou činnost - zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých úseků či oddělení, komunikuje uvnitř i vně firmy, podílí se na organizaci operativních činností atd. Účastníci kurzu obdrží také přístup na elearningový portál, kde najdou nejen výukové materiály, ale také užitečné odkazy a mohou si otestovat své znalosti z oblasti administrativy. Součástí elearnigu je i část zaměřená na využívání výpočetní techniky pro práci asistentky - postupy a příklady pro práci s textem (MS Word), tabulkami a grafy (MS Excel) a elektronickou prezentací (MS Powerpoint). Náš elearningový portál najdete na této adrese – zde Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací: Vedení administrativy Uplatňování firemních procesů Komunikační dovednosti Zásady společenského chování a vystupování Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji Získané kompetence: Efektivní komunikace a kooperace (spolupráce) Uspokojování zákaznických potřeb Řešení problémů Plánování a organizování práce Komunikace s obchodními partnery Získávání a orientace v informacích
Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka)
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
7 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Administrativní pracovník/Asistentka

Archiv bez starostí
Nabízíme službu pro celou ČR. Vezmeme na sebe všechny starosti s Vašim archivem. Archiv fyzicky na místě uspořádáme a nastavíme všechny související procesy.
Na dotaz
Everesta, s.r.o.
Chemie v týmu - kdo si s kým rozumí a jak fungují týmové role
Není jedno, s kým spolupracujeme. Hlavou zeď neprorazíš, je dobré si vybrat do týmu takové hráče, kteří nám pomohou v dosahování našich cílů.
Na dotaz
Santia, spol. s r.o.
JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ DORUČOVAT
¦ Význam a účel doručování ve správním procesu. ¦ Úprava doručování v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. ¦ Společná ustanovení k doručování. ¦ Doručování: - fyzickým osobám, - právnickým osobám. ¦ Datové schránky. …
Na dotaz
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace