Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka)

Popis kurzu:
Jedná se o kombinovanou formu akreditovaného kurzu (40 hod výuky formou prezenční účasti a 40 hod výuky formou distanční – samostudium pomocí e-learningu) s akreditací MŠMT. Obsahová náplň kurzu je dána standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Asistentka/Sekretářka (62-008-M). Aktuálně platnou akreditaci najdete zde Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka. Součástí kurzu je i profesní zkouška. Úspěšný absolvent najde uplatnění v soukromých firmách, ve státní správě i v samosprávě. Pracovník na této pozici pak vykonává různorodou činnost - zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých úseků či oddělení, komunikuje uvnitř i vně firmy, podílí se na organizaci operativních činností atd. Účastníci kurzu obdrží také přístup na elearningový portál, kde najdou nejen výukové materiály, ale také užitečné odkazy a mohou si otestovat své znalosti z oblasti administrativy. Součástí elearnigu je i část zaměřená na využívání výpočetní techniky pro práci asistentky - postupy a příklady pro práci s textem (MS Word), tabulkami a grafy (MS Excel) a elektronickou prezentací (MS Powerpoint). Náš elearningový portál najdete na této adrese – zde Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací: Vedení administrativy Uplatňování firemních procesů Komunikační dovednosti Zásady společenského chování a vystupování Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji Získané kompetence: Efektivní komunikace a kooperace (spolupráce) Uspokojování zákaznických potřeb Řešení problémů Plánování a organizování práce Komunikace s obchodními partnery Získávání a orientace v informacích
Asistent/ka, sekretář/ka (kombinovaná výuka)
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
7 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Administrativní pracovník/Asistentka

Time management – manažerem svého času
Cílové skupiny analyzují svoji situaci a pracovní postupy a hledají možnosti, jak mohou zefektivnit využívání času.
9.12.2021
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Archivnictví a spisová služba - Jak správně nakládat s…
Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem…
25.11.2021
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Time management – manažerem svého času
Time management – co to vlastně je, generace time managementu. "Zloději času" externí a interní – zloději času vytvářené okolím, zloději času vlastní vinou, nejčastější “zloději času” (vyrušování, odkládání úkolů, na poslední chvíli, měnící se…
14.10.2021
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace