Moc v pomáhajících profesích - kdy je dobrým sluhou a kdy zlým pánem

Anotace:
Kurz je zaměřen na představení základních způsobů profesionální pomáhající práce – pomoc a kontrola. Důraz je kladen na reflexi postojů pomáhajícího pracovníka k těmto kategoriím a vlastních tendencí, jak se v nich pohybuje. Kurz teoreticky čerpá z doporučené literatury a formou je sebezkušenostní. Kurz seznamuje účastníky z řad pomáhajících pracovníků s tématem moci nad klientem, podporuje reflexi toho, jak sami pracují s bezmocí klienta, a jaký mají svůj vlastní koncept profesionální pomoci. Účastníci se budou strukturovaně zamýšlet nad tím, v jakých situacích nabízejí pomoc a kdy přebírají kontrolu, a diskutovány budou také různé formy profesionální pomoci (doprovázení, edukace, poradenství, terapie) a jejich specifika. Záměrem kurzu je prohloubit porozumění pracovníků, jak pracují s mocí v pomáhající profesi.

Popis kurzu:
Interaktivní kurz v rozsahu 8 hodin seznamuje účastníky s tématem moci nad klientem, podpoří reflexi toho, jak sami pracují s bezmocí klienta a jaký mají vlastní koncept profesionální pomoci. Lektorka: Mgr. Eliška Kučerová. Podrobnosti ke kurzu naleznete zde: https://vos.eabrno.cz/vzdelavaci-centrum/aktualni-kurzy/

Nabyté znalosti a dovednosti:
Získání porozumění nad vlastní prací s mocí nad klientem

Moc v pomáhajících profesích - kdy je dobrým sluhou a kdy zlým pánem
17.4.2024
Brno
Prezenční
objednat Cena
2 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Metoda validace podle Naomi Feil - stavy a fáze dezorientace,…
Účastníci se naučí rozeznávat stavy dezorientace a jejich jednotlivé fáze podle bio-psycho-sociálních charakteristik. Podpoří vlastní empatii, kterou se naučí využívat v kontaktu s klienty. Seznámí se a naučí se využívat verbální a neverbální…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Umění držení hranic v pomáhajících profesích
Kurz je zaměřen na umění držení hranic pracovníků pomáhajících profesí. Budou v něm představeny základní teorie zvládání obtížných situací a teorie bazálních vývojových potřeb se zaměřením na potřebu limitu. Uvědomění si důležitosti a prospěšnosti…
Na dotaz (+1 další)
Modrá linka, z. s.
Péče o sebe pro pečující
Kurz Péče o sebe pro pečující nabídne účastníkům možnosti a inspirace, jak v každodenním životě pečovat o sebe tak, aby to bylo účinné a dlouhodobě udržitelné.
Na dotaz (+1 další)
Diecézní charita Brno