Práva a povinnosti pracovníka a klienta v pobytové službě, Brno

Anotace:
Kurz poskytuje potřebný vhled do problematiky práv a povinností, které jsou na straně pracovníka v sociálním zařízení (resp. v některých případech samotného zařízení jako organizace) a na straně klienta (a jeho rodinných příslušníků). Lektor vysvětlí, jaké mají klienti práva a povinnosti na základě nejvyšších právních předpisů ČR (Listina základních práv a svobod, mezinárodní úmluvy), dále na základě občanského zákoníku. Práva a povinnosti pracovníků, klientů a rodinných příslušníků jsou dále vysvětleny podle zákona o sociálních službách, včetně souvislosti s požadavky, které mohou být stanoveny ve vnitřních řádech sociální služby v kontextu zákonné úpravy. Součástí kurzu je část pojednávající o možnostech, jak se svých práv prakticky dobrat, případně jaké jsou následky nesplnění povinností. Součástí kurzu je také vhled do principů komunikace s klientem pobytové služby.

Popis kurzu:
Program kurzu: Základní právní zakotvení Práva a povinnosti pracovníků v pobytové sociální službě a klientů Vnitřní řád pobytových služeb v souvislosti s právními předpisy Problematika standardů kvality sociálních služeb (Vyhláška č. 505/2006 Sb.) Základní principy komunikace zaměstnance pobytové služby s klientem

Nabyté znalosti a dovednosti:
Vhled do problematiky práv a povinností Znalost práva a povinností klientů na základě nejvyšších právních předpisů ČR Zjištění, jak se svých práv prakticky dobrat Zjištění, jaké jsou následky nesplnění povinností. Vhled do principů komunikace s klientem pobytové služby

Práva a povinnosti pracovníka a klienta v pobytové službě, Brno
23.11.2023
Brno
Prezenční
objednat Cena
1 090 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Práce s krizí v životě člověka
Kurz zahrnuje základní pohled na teorii krize. Seznamuje s různými pohledy na krizi dle kontextu nazírání, dále se zaměřuje na různé příčiny krize a na možnosti poskytování odborné pomoci při krizi v životě člověka. Teoretické základy pak budou…
Na dotaz
Sovia
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci…
Zahradní terapie je interdisciplinární obor, který se u nás začíná využívat v rámci sociálních služeb, sociálních programů a zařízení. Obsahem kurzu jsou možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním…
Na dotaz
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně…
Syndrom vyhoření a základy realaxace
Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Dozvíte se, jak předcházet syndromu vyhoření, jaké jsou možnosti prevence a relaxační techniky k jeho zvládnutí.
Na dotaz
Sovia

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Dávky pomoci v hmotné nouzi ONLINE
Kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze…
2.11.2023
Diecézní charita Brno
Právo aktuálně a společně v sociálních službách - Mlčenlivost…
Právní úprava povinnosti mlčenlivosti v zákoně o sociálních službách v protikladu k situaci, kdy vznikne oznamovací povinnost dle trestního zákoníku, která mlčenlivost prolamuje. Jak dostát povinnosti mlčenlivosti? Jak tyto dva protichůdné zájmy…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Právní minimum: Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání…
Cílem kurzu je, poskytnout účastníkům vhled do oblasti civilního práva procesního, tak aby získali základní přehled a osvojili si základní principy a znalosti z této oblasti. Kurz absolventům poskytne takové znalosti, že budou schopni sami sepsat…
Na dotaz
Persefona, z. s.