E-LEARNING Úvod do projektového řízení

Popis kurzu:
CO JE OBSAHEM KURZU? Naučit Vás díky rozsáhlému e-learningu základní terminologii projektového řízení, to vše dle standardu IPMA®  a připravit Vás tak na certifikaci stupně D a na ověření profesní kvalifikace v PM dle NSK.   

Na kurzu zjistíte, kdy je efektivní využívat projektové řízení. Naučíte se rozhodnout, který projekt zahájit a který raději nerealizovat. Budete umět řídit Vaše projekty v souladu s mezinárodně uznávanými postupy. Budete lépe pracovat s lidmi ve Vašem projektovém týmu. Zjistíte, jak mít rizika Vašich projektů pod kontrolou. Budete zvládat řešit problémy spojené s projekty, správně volit priority a rozhodovat se. Po kurzu zvládnete vyhodnotit Vaše projekty tak, abyste získané zkušenosti mohli využít na dalších projektech.

  FORMA Interaktivní modulární e-learning s množstvím zkušebních otázek průběžně prověřujících nabyté znalosti. PRO KOHO JE URČEN?  Pro zájemce o získání certifikace stupně D nebo ověření profesní kvalifikace dle NSK, ale nejen pro ně. Informace se mohou hodit i pro ty, kteří se s projektovým řízením chtějí jen seznámit nebo jej chtějí používat v praxi.  JAKÁ JE ČASOVÁ NÁROČNOST? 2 dny (16 hodin)  
E-LEARNING Úvod do projektového řízení
1.1.2022 - 31.12.2022
individuální
E-learning
objednat Cena
688 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Projektový manažer

E-LEARNING Softwarová podpora řízení projektů
Používání výpočetní techniky patří k základním atributům moderního projektového řízení. Úspěšně řídit projekt znamená nalézt rovnováhu mezi světem metodických návodů a doporučení, světem softwaru a světem obecných manažerských předpokladů. Cílem…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit
E-LEARNING Projektové řízení prakticky a online
E-learning je zaměřený zejména na praktické používání metod projektového řízení. Struktura kurzu je založena na životním cyklu projektu. Prochází chronologicky jednotlivé fáze, popisuje metody, které se v dané etapě používají, a vše demonstruje na…
1.1.2022 - 31.12.2022
Akademické centrum studentských aktivit
Kurz projektové řízení
Kompletní Kurz projektového řízení se skládá ze čtyř modulů: 1. Vznik projektu, 2. Struktura a logika projektu, 3. Management projektu, 4. Realizace a ukončení projektu. Kurz lze doplnit modulem 5 - Cvičná certifikace, který Vás připraví na…
21.9.2022 - 13.10.2022
Akademické centrum studentských aktivit