Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Anotace:
Kurz Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby poskytne účastníkům nejen účinné a efektivní nástroje k zapojení rodiny uživatele do procesu poskytování sociální služby, ale naučí je také efektivně a adekvátně reagovat při problematických situacích.

Popis kurzu:
V první části kurzu se účastníci seznámí s rolí rodiny v životě člověka a s jednotlivými formami spolupráce s rodinou uživatele sociální služby. Na základě praktických zkušeností účastníků budou v této části vymezeny přínosy i limity při práci s rodinou uživatele sociální služby. Ve druhé části budou účastníci prakticky vedeni k prohloubení svých komunikačních dovedností. Naučí se dobře navázat vtah s jednotlivými rodinnými příslušníky, přizvat je k řešení aktuální situace uživatele sociální služby a také efektivně stanovovat hranice při jednání s jeho rodinou. V závěrečné části se účastníci dozvědí, jaké jsou nejčastější problematické situace při práci s rodinami klientů a pomocí modelových situací si upevní znalosti jejich řešení. Prostor bude věnován i praktickým dotazům účastníkům vyplývající z jejich praxe.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata: Role rodiny v životě člověka a formy spolupráce s rodinou Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb Problematické situace při práci s rodinou a jejich zvládání Praktické zkušenosti, modelové situace vycházející z dotazů účastníků. Lektor: Mgr. Veronika Valentová

Komunikace a spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
17.6.2021
Brno 602 00
Prezenční
Cena
1 320 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II
Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při…
21.5.2021
Diecézní charita Brno
Manipulace a jak se proti ní bránit v pomáhajících profesích
Hlavními cíli kurzu jsou rozeznání manipulativních postupů protistrany a umění vhodné reakce na manipulaci jak ve vztahu s klienty sociálních služeb, tak v rámci pracovního týmu. Kurz popisuje partnerské jednání založené na rovnováze ve vzájemném…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Péče o duševní zdraví
Duševní zdraví, spokojenost a stres : seznámení se základními pojmy Jak zvládáme a nezvládáme zátěž, jak se projevuje chronický stres. Cesty modifikování a umenšování stresové reakce - metody intervenční : relaxační metody, tělesné aktivita,…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace