Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením

Anotace:
Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování při práci s lidmi s mentálním postižením.

Popis kurzu:
Cílem kurzu je věnovat pozornost přístupu k lidem s mentálním postižením, seznámit účastníky kurzu s východisky pro individualizaci podpory a péče, mimo jiné aktuální legislativní východiska a zákonné ukotvení. Dále se účastníci dovědí, jaké jsou základy procesu individuálního plánování a jeho fáze či jakým způsobem lze provádět mapování potřeb. Nedílnou součástí kurzu je představení metod MAPA a CESTA a nástroje, jenž lze při práci s lidmi s mentálním postižením při poskytování sociální služby využít v praxi včetně názorných ukázek a vyzkoušení některého nástroje. Smyslem celého kurzu je rozšířit vědomosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, ukázat, jak mohou na proces individuálního plánování nahlížet i rozumět důvodům individuálního plánování. Důležitou součástí jsou praktické ukázky, vlastní zapojení účastníků kurzu, podnícení k plánování s člověkem s mentálním postižením, motivace k zavedení nových nástrojů v rámci procesu individuálního plánování tak, aby byla řešena jeho nepříznivá situace.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Jednotlivá témata Základy přístupu k lidem s mentálním postižením Východiska pro individualizaci podpory a péče (legislativa) Proces individuálního plánování Metody a nástroje využitelné při individuálním plánování s lidmi s mentálním postižením, Lektor: Mgr. Jana Tomšová nebo Mgr. Lenka Kaňovská DiS.

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením
25.5.2021
Brno
Prezenční
Cena
1 320 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících…
Logoterapie je stále, v českých podmínkách, rodící se disciplína, která se stává teoretickým základem metod pracující s obnovou smyslu života. Osou logoterapie je nacházení smyslu v různých životních aspektech. Uplatnění této metody graduje v…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Opatrovnictví - majetek a dluhy
Seminář je určen pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti, zaměstnance obcí vykonávajících úkoly veřejného opatrovníka a jejich nadřízeným pracovníkům (včetně starostů), jakož i dalším osobám, jež se věnují problematice veřejného opatrovnictví…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z
Učastníci se v tomto akreditovaném kurzu seznámí s teorií i praktickým chodem nízkoprahových služeb, zejména nízkoprahových klubů (NZDM) a jejich terénní formou práce. Jádro tohoto dvoudenního kurzu tvoří informace o specifikách nízkoprahových…
Na dotaz
Diecézní charita Brno
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace