Revit ve stavební praxi I – Jak začít

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Anotace: BIM (Building Information Modeling … Informační model budovy) je nový způsob projektování a komunikace ve stavebnictví. Úvodní kurz, kde se naučíte základům práce s aplikací Autodesk Revit, která využívá technologii BIM. Krom základů se můžete těšit i na praktické tipy od lektorů, kteří BIM aplikují v praxi. Kurz je akreditovaný a po jeho absolvování získáte mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk. Kurz povedou certifikovaní lektoři na verzi 2015. Lektoři: Josef Remeš, Adam Stančík, Jiří Horák Délka školení: 3 dny Revit ve stavební praxi I – Jak začít Kurz Autodesk Revit je akreditovaný pro DVPP. Číslo akreditace: MŠMT - 17713/2014-1-464 Obsah: • Úvod … princip BIM, uživatelské rozhraní. • Zobrazení … ovládání a nastavení zobrazení. • Začínáme s projektem … podložení DWG, osnova, stěny, podlaží, řezy a pohledy. • Úpravy skladeb … skladby stěn a podlah. • Stropy a podlahy. • Výplně otvorů … dveře, okna, princip rodin. • Schodiště. • Střechy … šikmé a ploché střechy. • Terén … osazení do terénu, práce s S-JTSK. • Pohledy … tvorba pohledů na model. • Místnosti … legenda místností a ploch. • Výkazy … výkazy prvků. • Vizualizace … materiály, render a procházka. • Výkresy a tisk. • Rodiny … tvorba jednoduché rodiny. • Ukázka pokročilých možností Revitu (varianty, fáze, TZB). Co je Revit: Aplikace Revit podporuje pracovní postup BIM od konceptu, hmotové studie až po samotnou realizaci stavby. Revit je nástroj určený pro komplexní tvorbu BIM modelu, jehož součástí je i 3D geometrie budovy, kterou můžete využít pro tvorbu koncepčních vizualizací přímo v aplikaci Revit, případně můžete model připravit pro pokročilé renderování v aplikacích 3DS Max, Lumion, apod. Hlavní výhodou aplikace Revit je možnost parametrického modelování a výrazné zlepšení komunikace mezi jednotlivými účastníky výstavby díky sdílení informací.
Revit ve stavební praxi I – Jak začít
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
9 800 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Počítačové kurzy, IT » Ostatní