Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastník semináře dokáže včas rozeznávat potencionální stresové situace a jejich spouštěče. Naučí se mapovat své pocity i jejich základní tělesné prožívání. Seznámí se s technikami vhodnými pro zvládnutí akutního stresu a vypjatých emocí (práce s dechem a tělesnou pozicí podle Petera Lewina, rychlým navozením bezpečí), dále i s relaxačními metodami pro práci se stresem dlouhodobým – vyzkouší si Jacobsonovu progresivní relaxaci a imaginační techniky. Seznámí se s otevřenou komunikaci dle principu nenásilné komunikace a dokáže si určit hranice a pravidla, která zefektivní práci s dětmi.

Zvládání stresu při práci s nejmenšími dětmi aneb jak předcházet syndromu vyhoření (webinář)
20.4.2022 - 21.4.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Třídní učitel, nejlepší znalec třídy
23.2.2022 - 24.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Hudebka nás baví
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy…
25.4.2022 - 26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka II.
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
7.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení
20.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Inspirace hravou TV
Tři interaktivní semináře, každý v délce šest vyučovacích hodin, jsou určeny zejména pedagogům mateřských škol, volnočasových center a lektorkám cvičení s dětmi ve věku 3–7(8) let. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Projektová výuka
24.1.2022 - 31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
1.3.2022 - 2.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 1. stupně ZŠ …
18.1.2022 - 19.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Vědí děti, které učíme, jak se učit?
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.