Úvod do problematiky duševního onemocnění

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Absolvent vzdělávací akce by měl získat dostatečné informace o nejčastějších skupinách duševního onemocnění, jejich pozitivních projevech a specifika komunikace s lidmi s daným onemocněním. Absolvent získá i znalosti z teorie zotavení a může lidi s duševním onemocněním provázet fázemi zotavení.  

Úvod do problematiky duševního onemocnění
18.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Úvod do problematiky duševního onemocnění
16.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat…
2.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky sociálních dávek – včetně novel příspěvku…
Přehled nepojistných dávkových systémů včetně nového zákona o náhradním výživném a aktuálních novel zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi (přestupky), novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a…
21.4.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním…
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Všímavost (mindfulness) jako nástroj zvládání stresu a prevence…
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
27.5.2022
CETERAS s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
19.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
1.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
13.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
4.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do poradenství a psychosociální pomoci smrtelně nemocným,…
17.3.2022 - 18.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Prevence relapsu
Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet…
15.6.2022 - 16.6.2022
Společnost Podané ruce o.p.s.
Žena a pomáhající profese
31.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
19.1.2022
Zřetel, s.r.o.