Kurz pro asistenty pedagoga - PRAHA

Anotace:
Kurz pro asistenta pedagoga, Praha Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga. Kurz se skládá ze 4 povinných bloků: 05. - 07. září 2022 19. - 21. září 2022 03. - 05. října 2022 17. - 19. října 2022 Předpokládáme, že kurz bude moci proběhnout prezenční formou. Pokud by to nařízení vlády neumožňovala, jsme připravení kurz vést on-line prostřednictvím videokonferencí a e-learningového portálu. Rozsah kurzu: 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu Akreditace: Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 39985/2020-2-994. Kurz je určen: pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat Absolvent kurzu: získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči získá informace o strategii zvládání krizových situací dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi Studium pro asistenta pedagoga je akreditováno podle Školského zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT nikoli podle Zákona o zaměstnanosti MPSV. Jedná se o kvalifikační kurz nikoli rekvalifikační kurz. Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Počet účastníků: kapacita kurzu je maximálně 25 účastníků Podmínky účasti: komunikativnost, spolehlivost, empatie základní znalost práce s MS Office, internet Podmínky pro získání osvědčení o absolvování kurzu: 75% účast na seminářích vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu absolvování závěrečného ústního pohovoru splnění povinné 40 hodinové praxe Absolvování Studia pro asistenty pedagoga opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis kurzu:
Kurz pro asistenta pedagoga, Praha Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga. Kurz se skládá ze 4 povinných bloků: 20. - 22. února 2022 06. - 08. března 2022 20. - 22. března 2023 03. - 05. dubna 2023 Předpokládáme, že kurz bude moci proběhnout prezenční formou. Pokud by to nařízení vlády neumožňovala, jsme připravení kurz vést on-line prostřednictvím videokonferencí a e-learningového portálu. Rozsah kurzu: 80 hodin přímé teoretické výuky rozložené do 4 bloků výuky vždy od 9:00 do 17:00 40 hodin praxe ve škole - praxe se vykonávají během kurzu či po absolvování kurzu dle stanovených kritérií, informace k praxím studenti obdrží první den konání individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu Akreditace: Kurz Studium pro asistenta pedagoga je akreditovaný MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 39985/2020-2-994. Kurz je určen: pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
Kurz pro asistenty pedagoga - PRAHA
20.2.2023 - 5.4.2023
Praha
Prezenční
objednat Cena
9 900 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Vztahy mezi sourozenci, Brno
Cílem tohoto semináře je provést rodiče tématem sourozeneckých vztahů a umožnit jim pochopit specifičnost různých pozic dítěte v rodině (prvorozený, druhorozený, benjamínek, jedináček atd.).
29.4.2023
Centrum sociálního a zdravotnického…
Letní Tvořivé školy činnostního učení
Každoročně pro Vás připravujeme pestrou nabídku kurzů v rámci Letních tvořivých škol. Všechny kurzy nabízejí nejen nejlepší zkušenosti a ověřené postupy z praxe, ale především smysluplný odpočinek a načerpání nové energie na další školní rok. Kurzy…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Český jazyk činnostně v 1.-5. ročníku
Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory postupů. Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.