Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Naučím vás jak mluvit s rodiči. Co je zajímá, čemu všemu můžete dobrou komunikací předejít, jak pracovat s napětím a konfliktem a také jak v tom zůstat samy za sebe co nejspokojenější. Co všechno nastavit na začátku, aby to fungovalo.

Co funguje a naopak nefunguje, když mluvíme s těmi nejmenšími? S těmi, kvůli kterým tu práci děláme? Čím můžete přispět k vašemu vztahu, řešení situací a jejich zdravému vývoji? Jakým komunikačním „karambolům“ se raději vyhnout? Co mají děti rády?

Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
7.2.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
850 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Služby zákazníkům » Profesionální chůva

Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní…
18.2.2022 - 20.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní…
15.7.2022 - 17.7.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoce pod kontrolou
15.2.2022
Zřetel, s.r.o.