Pohybové hry pro děti školního věku

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

 • vyzkoušet si netradiční formy a metody při výuce;
 • rozvíjet a prohlubovat individuální schopnosti;
 • motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti;
 • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností;
 • podněcovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry;
 • rozvíjet myšlení, tvořivost, fantazii;
 • zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce;
 • zvládnout herní situace, využit volný čas efektivním způsobem.

  Cílem semináře je formou prožitkové pedagogiky seznámit pedagogy a pracovníky ze školních družin a školních klubů, ale i pracovníky a spolupracovníky domů dětí a mládeže a středisek volného času s metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel a formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry.  

Pohybové hry pro děti školního věku
25.5.2022
Pardubice
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
1.2.2022 - 2.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní…
22.3.2022 - 23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Formativní hodnocení
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
13.6.2022 - 14.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Mediální vzdělávání na 1. stupni ZŠ (webinář)
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Hudebka nás baví
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole (webinář)
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími (webinář)
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Drogy ve škole (webinář)
25.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
22.2.2022 - 23.2.2022
Zřetel, s.r.o.