Základy práce se zadluženým klientem

Popis kurzu:
Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a pracovníkům dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta a kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin Obsahem kurzu je: - základní kontext dluhové problematiky v ČR - nástroje řešení, adresář organizací poskytujících dluhové poradenství - typologie dlužníků - představení základní typologie dlužníků včetně jejich specifik, okolností vzniku závazků a jejich strategií řešení předlužení - vedení hovoru s předluženým klientem + nácvik hovoru - typologie dluhů a vývojové fáze dluhu vč. základní legislativy - nácvik dovedností, praktická cvičení Vstupní požadavky do kurzu: - vzdělání: min ukončené SŠ s maturitou - věk min. 21 let Kurz proběhne ve formě dvoudenního setkání v tomto časovém schématu: 9:00 - 16:30 s přestávkami a poledními pauzami

Nabyté znalosti a dovednosti:
Absolvent získá základní kompetence při práci s předluženým klientem a osvojí si dovednosti při mapování situace klienta. Absolvent umí vést rozhovor s předluženým klientem. Absolvent se orientuje ve vývojových fázích dluhu a příslušné legislativě. Absolvent umí klientovi poskytnout základní informace k jeho situaci včetně nasměrování na navazující službu.

Základy práce se zadluženým klientem
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
3 600 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Základy koučování v sociálních službách
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
30.5.2022 - 31.5.2022
CETERAS s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
V pasti dluhů - jak pomoci klientovi v dluzích
Cílem kurzu je získání či navýšení finanční gramotnosti u pracovníků v pomáhajících profesích tak, aby byli schopni předcházet nevhodnému zadlužení i řešit předluženost u svých klientů. Absolventi kurzu získají přehled o finančních pojmech,…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.