PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA

Popis kurzu:
Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat se v personální problematice. Pro ty, kteří hledají uplatnění v zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru. Kurz je zaměřen na nácvik praktických situací. Studijní materiály: Prověřená učebnice založená na praktických příkladech, kterou vytvořili odborníci Orange Academy speciálně pro kurz Personalistiky. Získáte přístup do nejmodernějšího e-learningu, kde si můžete procvičovat rozšiřující příklady, ověřit si své znalosti formou různých testů nebo komunikovat s lektory. Osvědčení: Součástí kurzu je autorizovaná zkouška dle hodnotícího standartu národní soustavy kvalifikací pro profesi Personalista 62-007-N Úspěšný absolvent získá oficiální osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností. Výrazně zvyšuje šanci na získání perspektivního zaměstnání. Osnova 1. Vytváření a analýza pracovních míst - přístupy k vytváření, popis pracovního místa, zjišťování informací o pracovních místech, personální plánování 2. Získávání zaměstnanců - postup získávání, pohovor, výběr zaměstnanců, přijímání a ukončování prac. poměru, dohody 3. Řízení zaměstnanců, motivace, hodnocení - nástroje motivace, hodnocení zaměstnanců (zásady, metody) 4. Odměňování zaměstnanců - mzdový systém, benefity, vzdělávání zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců, řízení a plánování kariéry 5. BOZP a pracovní prostředí - pracovní doba, lékařské prohlídky, BOZP, pracovní úrazy, personální audit 6. Odbory - kolektivní smlouvy, projednávání 7. Nedopnikatelská sféra - výběrové řízení, platový systém 8.Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti s využitím výpočetní techniky Napsali o nás: Jana Němcová kurz Ostrava Velký přínos spatřuji ve zkušenostech z praxe - díky lektorce. Pavla Schneiderová kurz Brno Interaktivní přístup lektorky, možnost ukázek AC a podíl na řešení různých úkolů, kterých se zúčastnili všichni. = týmová spolupráce. Na všem měla obrovský podíl paní lektorka a bavilo mě to. Bližší informace o kurzu PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA získáte na adrese: https://orangeacademy.cz/kurzy-ucetnictvi/rekvalifikacni-kurz-personalistika Termíny pro kurz Personalistika 21.1.2023 - 25.3.2023 Brno - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 21.1.2023 - 25.3.2023 Praha - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 22.1.2023 - 26.3.2023 Ústí nad Labem - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 28.1.2023 - 1.4.2023 Liberec - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 28.1.2023 - 1.4.2023 Karlovy Vary - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 28.1.2023 - 1.4.2023 Hradec Králové - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 29.1.2023 - 2.4.2023 Plzeň - Kurz probíhá v hotelu Victoria celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 29.1.2023 - 2.4.2023 Ostrava - Kurz probíhá v budově Zepter celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 11.2.2023 - 15.4.2023 Zlín - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 12.2.2023 - 16.4.2023 Mladá Boleslav - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 12.2.2023 - 16.4.2023 Valašské Meziříčí - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 18.2.2023 - 22.4.2023 České Budějovice - Kurz probíhá Kulturní dům Metropol celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 25.2.2023 - 29.4.2023 Jihlava - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 26.2.2023 - 30.4.2023 Olomouc - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 22.4.2023 - 24.6.2023 Brno - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 22.4.2023 - 25.6.2023 Praha - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00 23.4.2023 - 25.6.2023 Ostrava - Kurz probíhá v budově Zepter celkem 10 dní vždy v Ne 9:00 - 15:00 29.4.2023 - 1.7.2023 Hradec Králové - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v So 9:00 - 15:00
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
22.4.2023 - 24.6.2023
Brno
Prezenční
Cena
12 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Administrativa, management a finance » Personalista

Proces kontroly ve veřejné správě a zpracování kontrolních…
Podmínky a formy kontroly – působnost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontrola v místech realizace, kontroly na…
25.4.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul - pro účastníky…
Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní…
Na dotaz
TSM, spol. s r. o.
ČSN 01 6910: Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory a…
Hlavním cílem vzdělávacího programu je seznámit cílovou skupinu s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které přinesla revidovaná norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory v roce 2014.…
30.5.2023
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…