Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastník semináře se bude orientovat v účincích alkoholu, thc, stimulantů a opiátů a dopadu jejich užívání na matku i dítě aktuálně i v budoucnosti. Seznámí se se základní strukturou organizací a institucí, které intervenují v této oblasti. Dokáže se vžít do role uživatelky a jejího prožívání a chápe ho. Seznámí se s nejčastějšími mýty spojovanými s uživatelkami drog a jejich postoji k těhotenství a mateřství. Vyzkouší si praktické techniky při práci s těhotnými ženami, případně matkami - uživatelkami drog, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou.

Úvod do práce s těhotnými ženami a matkami – uživatelkami drog
17.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních…
2.2.2022 - 3.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Komunikace napříč organizací jako cesta k rozvoji - integrita,…
12.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Hodnocení kvality se zaměřením na kritérium 15a
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
VÝCVIK KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
Informace o kurzu na stránkách Modré linky. Harmonogram víkendu: Jednotlivé bloky budou probíhat o víkendu vždy od pátku do neděle. pátek: 16:00-19:00 sobota: 8:30-12:30, 14:00-19:00 neděle: 8:30-13:30
Na dotaz (+1 další)
Modrá linka, z. s.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Komunikace s klientem se specifickým chováním
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Reminiscence – práce se vzpomínkami
7.3.2022 - 8.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
25.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Úvod do problematiky sociálních dávek – včetně novel příspěvku…
Přehled nepojistných dávkových systémů včetně nového zákona o náhradním výživném a aktuálních novel zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi (přestupky), novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a…
31.5.2022
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura,…
Základy krizové intervence
31.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky duševního onemocnění
30.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Závadové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež
3.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
14.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
15.2.2022
Zřetel, s.r.o.