Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem školní je naučit pedagogy, jak probudit a rozvíjet u dětí/žáků kreativitu, jak přiblížit dětem výtvarný obor jako hru s barvami a činnosti plné rozmanitostí. Absolventi školení se naučí, jak umožnit dětem zažít pocit úspěšnosti a příjemného prožitku z tvorby díky seznámení se správným používáním výtvarného materiálu a užití jednotlivých technik.

Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
24.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 190 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Vědí děti, které učíme, jak se učit?
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Kreativně ve školním prostředí
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
23.3.2022 - 24.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
27.4.2022 - 28.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
16.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Matematická gramotnost činnostně - 4. a 5. ročník ZŠ
Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí …
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Formativní hodnocení
18.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
12.4.2022 - 13.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Badatelsky organizovaná výuka (webinář)
10.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti -…
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Myšlenkové mapy (webinář)
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Projektová výuka II.
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.