Příprava teplých pokrmů - víkendový kurz

Popis kurzu:
Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H), dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, kde se připravují pokrmy teplé kuchyně. Vstupní požadavky Program je určen pro uchazeče, kteří mají zájem o práci v oboru gastronomie, ukončené základní vzdělání, jsou zdravotně způsobilí pro vykonávání práce na pozici Kuchař teplé kuchyně. Pro přijetí je třeba, aby uchazeč předložil platný průkaz pro práci v potravinářství. S sebou: Pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko nabo halenku, pokrývku hlavy a pracovní obuv (bílá s uzavřenou špicí protiskluzová). Kurz probíhá v pátek odpoledne, v sobotu a v neděli zpravidla jednou za 14 dnů (viz harmonogram).

Nabyté znalosti a dovednosti:
Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání rekvalifikace Příprava teplých pokrmů (65-001-H). Je koncipován tak, aby byl jeho absolvent vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro vykonání rekvalifikace pro teplou kuchyň. Účastníci získají v teoretické části nové znalosti, které si upevní a zdokonalí v části praktické.

Příprava teplých pokrmů - víkendový kurz
26.8.2022 - 24.10.2022
Brno
Prezenční
Cena
19 386 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Gastronomie a potravinářství » Kuchař

Přírava teplých pokrmů
Obsah kurzu: Bezpečnost práce, hygiena a nakládání s inventářem Gastronomická pravidla Skladové hospodářství Příprava výrobků běžné teplé kuchyně Příprava moučníků a teplých nápojů
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Příprava pokrmů studené kuchyně
Vzdělávací program je rozčleněn do 4 povinných modulů. Výuka je rozčleněna do 26 hodin teoretické výuky, 52 hodin praktické výuky a 2 hodiny jsou věnovány samostudiu. V modulu KSK 1 - Bezpečnost a organizace práce v gastronomických provozech a…
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…
Příprava minutek
Obsah kurzu: Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů Přejímka potravinářských surovin Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů Nakládání s inventářem Organizování práce v provozu
Na dotaz
Střední škola dopravy, obchodu a služeb…