Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci získají základní informace o fungování mozku a komunikaci. Seznámí se se základními komunikačními přístupy a strategiemi, naučí se je rozpoznávat. Seminář také osvětlí význam a důležitost podpůrného rozhovoru v oblasti sociálních služeb.  

Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních službách
11.5.2022 - 12.5.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Domácí násilí
8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy krizové intervence
27.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpora změny a motivace u klientů
13.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Uživatel drog jako klient sociální služby
28.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Stáří na vlastní kůži, přístup k péči o seniory založený na…
Kurz je akreditován MPSV ČR. Je zaměřen na simulaci simulace zrakových, sluchových a pohybových omezení, včetně jemné motoriky při péči o vlastní osobu a především v komunikaci s okolím.
Na dotaz
Centrum sociálního a zdravotnického…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou
Charakteristika kurzu Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje…
17.5.2022 - 18.5.2022
Společnost Podané ruce o.p.s.
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
13.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě
17.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Gerontooblek - simulace stáří
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Teorie a metody sociální práce
27.1.2022
Zřetel, s.r.o.