Manipulace a jak s ní pracovat

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Účastníci dokáží rozpoznat manipulaci v rámci vztahů s klienty, pracovního týmu i ze své vlastní strany vůči ostatním. Porozumí jednotlivým druhům manipulativního chování i typům manipulace. Budou vědět, na jakých vnitřních dovednostech mají pracovat tak, aby se zvýšila dlouhodobě jejich schopnost manipulaci nepodlehnout. Účastníci budou vedeni k pochopení hlubokých důvodů pro manipulaci tak, aby dokázali vnímat emoce/potřeby manipulujícího a věděli, jak s ním pracovat. Odhalí své vlastní předpoklady pro manipulaci a tím ještě více porozumí její podstatě. Poznají rozdíl mezi manipulací a projekcí a budou jej umět prakticky využít. Budou umět vhodně reagovat v případě, že jim protistrana bude omezovat jejich rozhodovací prostor. Rozvinou schopnost říct „ne“, jako jeden z hlavních faktorů proč manipulaci podléháme. Budou schopni praktického nácviku v běžném životě.

Manipulace a jak s ní pracovat
17.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním…
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
16.5.2022 - 17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Úvod do problematiky duševního onemocnění
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních…
2.3.2022 - 3.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Expresivní techniky pro práci se skupinou osob s duševním…
13.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace - úvod do metody prakticky
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
25.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
14.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat…
2.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Příprava a realizace aktivit pro klienty v NZDM
15.3.2022
Zřetel, s.r.o.