Základní krizová intervence (ZKI)

Pořadatel kurzu:
REMEDIUM Praha o.p.s.

Popis kurzu:
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích (sociální pracovníci, kurátoři, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Vstupní požadavky a) vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele) b) minimální věk 21 let Obsahem kurzu je: teorie krize úvod do metody krizové intervence situační krize trauma akutní stresová porucha krize zrání - tranzitorní a vývojové krize krize spojené s problematikou závislostí sebevražedný klient krize v kontextu psychopatologie neodkladné stavy komunikačně náročný klient etika práce krizového interventa

Nabyté znalosti a dovednosti:
Poskytnout účastníkovi kurzu orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat. Kurz Základní krizová intervence můžete absolvovat samostatně či na něj navázat Dílčí cíle: poznat základy teorie krize a krizové intervence naučit se poznat krizový stav naučit se aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem naučit se uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí získat základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí

Základní krizová intervence (ZKI)
26.2.2024 - 10.4.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
12 700 Kč
Základní krizová intervence (ZKI)
27.3.2024 - 22.5.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
12 700 Kč
Základní krizová intervence (ZKI)
4.4.2024 - 5.6.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
12 700 Kč
Základní krizová intervence (ZKI)
9.5.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
12 700 Kč
Základní krizová intervence (ZKI)
6.6.2024
Praha 3
Prezenční
objednat Cena
12 700 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Prevence relapsu
Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet…
24.4.2024 - 25.4.2024
Společnost Podané ruce o.p.s.
Úvod do poruch osobnosti
Kurz poskytne základní vhled do poruch osobnosti. Účastník bude seznámen s definováním pojmu porucha osobnosti, s etiologickými faktory, které se podílí na jejím vzniku.
Na dotaz (+2 další)
Diecézní charita Brno
Kurz Krizové intervence I s lektorkou Andreou Láskovou
Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.
4.12.2024 - 5.12.2024
Společnost Podané ruce o.p.s.