VIDEO KURZ - Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2020 a novinky pro rok 2021, kód V431/20

8.12.2020 - 31.3.2021
Cena
990 Kč
Název vzdělavatele: Ing. Zdenka Brzobohatá
Forma: Online

Anotace:
Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA, Datum záznamu: 8. 12. 2020

Popis kurzu:

Obsah video kurzu:
 

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2020? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2020? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2020? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní?

Jaké jsou povinnosti neziskové organizace v evidenci tržeb? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2021? Jaké legislativní změny byly schváleny během nouzového režimu a v dalších měsících v souvislosti s COVID-19?
 

Program: 
 

Video kurz se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizacíZměny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb, veřejná prospěšnost, podnikáníÚčetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2020Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictvíVybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých letÚčetní závěrka za rok 2020 – výkazy, příloha v účetní závěrceHlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty

Daň z příjmů právnických osob za rok 2020Veřejně prospěšný poplatníkDaňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníkyPředmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínekOsvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnitSnížení základu daně a podmínka využití získané daňové úsporyZdanění přijatých darů

Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky


Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace platné pro 2020/2021

Legislativní změny v oblasti neziskových organizací zavedené či schválené v souvislosti s COVID-19


 

Cílová skupina:


Video kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

VIDEO KURZ - Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2020 a novinky pro rok 2021, kód V431/20

Termín: 8.12.2020 - 31.3.2021
Cena kurzu: 990 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace