Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Osvojení základů efektivní komunikace mezi školou, rodičem a dítětem při řešení problémů žáka. Jak v komunikaci postupovat, aby se docílilo žádoucí spolupráce a předešlo vzniku konfliktu mezi školou a rodinou žáka. 

Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Motivace a motivátory ve školním prostředí
19.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti…
26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Myšlenkové mapy (webinář)
28.3.2022 - 29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
14.2.2022 - 15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace
Akreditace MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit…
Od 30.9.2021 (+1 další)
Mendelova univerzita v Brně, Institut…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Činnosti pro nadané děti
10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a…
16.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Relaxační techniky v práci s dětmi a rodinou
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech relaxacích u dětí ve věku cca 4–12 let (mentálního věku) a zvýšit tak jejich kompetence při práci s dětmi a rodinami. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si možnosti využití…
6.4.2022
CETERAS s.r.o.
Výtvarné činnosti pro děti do tří let
29.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Závadové chování dětí (webinář)
2.6.2022 - 9.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
30.5.2022 - 31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ …
18.1.2022 - 19.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
21.3.2022 - 22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné pedagogické situace
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
7.6.2022 - 8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti …
16.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Činnosti pro nadané děti
10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.