Keramika II. - další techniky a způsoby dekorace

Název vzdělavatele:
Podkategorie:
Popis kurzu:
Seminář je zaměřen na povrchovou úpravu přežahnutého střepu, na možnosti nanášení oxidů (kysličníků), glazur, engob na syrovém výrobku a využití skla na syrovém i přežahnutém střepu. Účastníci si individuálně pod vedením lektorky prakticky vyzkouší jednotlivé techniky a zaznamenají si své postřehy. Čas je vyhrazen i na přežah a výpal, údržbu pece a vypalovací křivky. Účastníci získají inspiraci a podněty pro další práci s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, získají seznam odborných publikací zabývající se danou problematikou a bude jim zprostředkována metodika, kterou posléze mohou využít ve své praxi.  

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cílem školení je především rozvoj kreativity účastníků a tvorba zásobníku keramických technik použitelných v praxi. Součástí kurzu je diskuse o možných těžkostech, které tvorba z keramické hlíny přináší. Účastníci také vyhodnotí aplikovatelnost představených technik v návaznosti na ŠVP a na práci v jejich zařízení.  

Keramika II. - další techniky a způsoby dekorace
Na dotaz
Ústí nad Labem
Prezenční
Cena
1 290 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

„ŠABLONA“ – Osobnostní rozvoj pedagogů volného času
Představeny budou následující bloky:   Role pedagoga volného času v procesu společného v zdělávání mapa dovednostních a osobnostních kvalit pedagoga – vztah k dětem, vedení dětí a mládeže, mistrovství v oboru, osobní vyladěnost klima…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
„ŠABLONA“ – Podpůrná opatření u žáků na ZŠ
Seminář je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb.,  především na §16 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016 a RVP ZV. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé stupně podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů…
Na dotaz
Zřetel, s.r.o.
Online vzdělávání na příkladech využití konkrétních nástrojů
Cílem kurzu je získat pochopení pro specifika online výuky a učení. Účastníci získají přehled o dostupných nástrojích a budou schopni zvolit vhodný prostředek pro výuku. Hlavním cílem je naučit se prakticky ovládat tyto nástroje a dokázat je…
10.6.2021
Mendelova univerzita v Brně, Institut…
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace