Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastník se seznámí s konceptem snoezelen – práce a využití multisenzorického prostředí a pomůcek, které je možné využít při práci s klienty s různým druhem postižení, různého věku, takže bude mít představu, jak lze využít tento koncept pro svoji práci s klienty. Získá informace o historii a vývoji tohoto konceptu i ukázku a sdílení dobré praxe z Velké Británie. Seminář poskytne náměty pro techniky k aktivitám pro rozvoj smyslů při práci s klienty a inspiraci pro užití pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání.  

Úvod do práce s klienty v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Brno
Prezenční
objednat Cena
1 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních…
20.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
23.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do efektivní komunikace s romskými klienty
9.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Intenzivní techniky psychohygieny pro ženy v pomáhajících…
25.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního…
1.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Gerontooblek - simulace stáří
5.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Jak porozumět uživateli s Alzheimerovou nemocí – úvod do…
17.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
4.2.2022 - 18.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Praktická asertivita v sociálních službách
22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Slovní sebeobrana
7.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence
4.4.2022 - 5.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Individuální plánování v praxi (nejen) pečovatelských služeb
3.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Žena a pomáhající profese
31.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením v…
22.6.2022
Zřetel, s.r.o.