Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole, tzn. prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.  

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů
30.3.2022 - 31.3.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 540 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
24.5.2022 - 25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
18.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Asistent pedagoga jako součást pedagogického týmu a jeho role v…
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole (webinář)
21.6.2022 - 22.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách (webinář)
18.5.2022 - 19.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
11.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Motivace a motivátory ve školním prostředí (webinář)
6.6.2022 - 7.6.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Matematická pregramotnost (webinář)
7.4.2022 - 8.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
27.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční management pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Pohybové hry pro děti školního věku
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Metodika pohybových her s dětmi do tří let I - Základní seminář
Interaktivní lektorský kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro zájemce o vedení pohybových her s dětmi do 3 let.
Na dotaz
Centrum pro rodinu a sociální péči
Emoční management pro pedagogy
25.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy koučovacího přístupu pro pedagogy
19.1.2022 - 20.1.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ …
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy stress managementu pro pedagogy
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Umělcem v předškolním a mladším školním věku (webinář)
18.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v komunikační a slohové výchově …
2.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Laskavost a empatie ve výchově nejmenších dětí (webinář)
9.3.2022
Zřetel, s.r.o.