Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé (40 hodin)

Popis kurzu:
V gramatické části bude kladen důraz na opakování a procvičování gramatických jevů, jako je použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, minulý čas, budoucí čas will / going to), stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa (can, cannot, must, needn´t, could, should, would, would like), gerundium a infinitiv, trpný rod, časové a podmínkové věty apod. V oblasti slovní zásoby je snahou zlepšit komunikační dovednosti v okruzích jako rodina, životní styl, zaměstnání, cestování, vzdělávání, nakupování, kultura, sport, záliby, počasí, zdraví. Důraz bude kladen na mluvení a poslech v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. Učební materiály: K výuce budou používány pracovní listy s gramatickými cvičeními a okruhy slovní zásoby. Rozsah kurzu: 40 hodin, vždy 4 hodiny denně v čase 9 - 12.15 hod.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Zopakovat a procvičit základní jevy anglické gramatiky v rozsahu pro mírně pokročilé a prohloubit okruh slovní zásoby z oblasti každodenního života. Kurz je určen těm, kteří si chtějí zlepšit a rozšířit schopnost správného užití jazyka.

Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé (40 hodin)
Na dotaz
Prezenční
Cena
4 150 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Jazykové kurzy » Angličtina

Angličtina pro pokročilé III.
Akreditovaný kurz je určen pro absolventy angličtiny pro pokročilé I a II, případně pro jiné zájemce, kteří v minulosti již získali znalosti angličtiny v rozsahu učebnice New Headway Pre-intermediate a dosáhli úrovně B1 dle SERR Doporučená učebnice:…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Mám zájem o výuku italštiny
Máte zájem přihlásit vaše děti na jazykový kurz italštiny? Neváhejte a klikněte na tlačítko objednat kurz, pro nezávazné odeslání poptávky. Od zábavného vzdělávání vašich dětí formou příběhů, dobrodružství a kreativních činností jste už jen krůček.
Na dotaz
Light Point, s.r.o.
Angličtina pro mírně pokročilé II.
Akreditovaný kurz je určen pro všechny, kteří absolvovali kurzy pro začátečníky nebo ty, kdo v minulosti získali znalosti angličtiny na úrovni A1 SERR a směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků Učebnice: New…
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace