Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice specifických poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Cílem není naučit pedagogy, jak odstraňovat nežádoucí chování u dětí ADHD, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravovat podmínky výuky tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na výsledky jeho školní práce, práci celé třídy a vztahy v kolektivu dětí. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka. Základem je vztah založený na důvěře a respektování přirozené autority pedagoga. Bude probrána otázka užitečné pedagogické strategie časté zpětné vazby, neboli zpětně podávaná informace o kvalitě výkonu a chování (pochvala a pozitivní hodnocení působí jako zpevnění žádoucího chování). Dále si seminář klade za cíl poskytnout náhled na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. V rámci semináře se učitelé seznámí se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
ONLINE - webinář
Online
objednat Cena
1 390 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Plánování, metodika a organizace práce pedagoga (webinář)
24.1.2022 - 25.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání …
9.5.2022 - 10.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
9.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář)
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - sebepoznání a osobnostní…
22.3.2022 - 23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti -…
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Úvod do koučování
Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a…
30.5.2022 - 31.5.2022
CETERAS s.r.o.
Sexuální výchova v mateřské škole
3.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Pohybové hry pro děti školního věku
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2
Kurz Nenásilná komunikace II navazuje s dostupem na kurz Nenásilná komunikace I., v rámci kterého účastníci nabyté vědomosti zavedli do praxe. Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale…
2.5.2022
CETERAS s.r.o.
Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game…
2.11.2022 - 3.11.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD (webinář)
13.10.2022 - 14.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Hry na školy v přírodě a pobytové akce
23.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga
7.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Projektová výuka II.
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Základy práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
8.3.2022 - 9.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga
5.10.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
9.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Sociálně emoční učení (webinář)
15.2.2022 - 16.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Efektivní komunikace u pedagogů (webinář)
25.5.2022 - 26.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Keramika III. - další techniky a způsoby dekorace
17.2.2022
Zřetel, s.r.o.