Úvod do světa digitálních technologií ve vzdělávání

Anotace:
Cílem kurzu je přinést základní přehled v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání. Základní pedagogické kategorie budou uvedeny do vztahu s?využíváním e-learningu. Účastníci si osvojí schopnost implementace digitálních nástrojů v?souladu s?výukovými cíli.

Popis kurzu:
Kurz je zaměřen na uvedení do problematiky digitálních technologií ve vzdělávání. Věnuje se specifikům online učení a volbě vhodných nástrojů. Soustředí se také na nasazení digitálních technologií do prezenční výuky s?ohledem na výukové cíle. Pozornost je věnována aktérům vzdělávacího procesu, otázkám bezpečnosti a úpravě vzdělávacího prostředí. Závěr je věnován přehledu současných trendů a vzájemnému sdílení zkušeností. Členění výuky: Specifika online učení Volba nástrojů s?ohledem na výukové cíle Zdroje vzdělávacího obsahu Aktéři vzdělávacího procesu Vzdělávací prostředí (Future clasroom lab) a bezpečnost Trendy ve vzdělávání Rozsah kurzu: 8 hodin

Nabyté znalosti a dovednosti:
Kurz je určen pro učitele základních škol. Je akreditován v rámci DVPP u MŠMT ČR.

Úvod do světa digitálních technologií ve vzdělávání
Na dotaz
Brno
Prezenční
Cena
1 850 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Emoční management pro pedagogy
24.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Asertivita v životě pedagoga
14.3.2022 - 15.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
16.3.2022
Zřetel, s.r.o.