Kariérové poradenství: Osobní portfolio, akreditace MŠMT

Anotace:
Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství se zaměřením na zpracování osobního portfolia žáka/klienta vč. on-line nástrojů. Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce. "Atmosféra na kurzu byla příjemná a pracovní. Z vedoucí kurzu vyzařoval klid, rozhovory probíhaly v atmosféře naslouchání druhým, sdílením zkušeností, ... Odnáším si znalosti v problematice tvorby osobního portfolia, jak portfolio založit, formy životopisu, sestavení inzerátu, osobní pohovor, motivační dopis, ... Přínosem kurzu je uvědomění si významu kariérového poradce na ZŠ (vést žáky soustavně k ujasnění si kariérní cesty) a uvědomění si, že v této práci je nutné sebevzdělávání a prezentovat tuto službu."

Popis kurzu:
Obsah - Úvod, seznámení, vymezení pojmu kariérové poradenství a stanovení učebního cíle - Práce s informačními zdroji v kariérovém poradenství (příklady webů) NSK - Příprava osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, web) - Osobní značka - Příprava na pracovní pohovor - Aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia (práce se zpětnou vazbou, hra na personální oddělení, elevator pitch, tvorba vizitky atd.)

Nabyté znalosti a dovednosti:
Cíle kurzu Na kurzu se seznámíte s přípravou osobního portfolia žáka/klienta tak, aby výsledná prezentace vystihovala jeho jedinečnost, silné stránky a osobní značku, kterou se může představit na trhu práce. Lektorka Vám nabídne aktivity pro žáky/klienty a způsob přemýšlení nad tvorbou portfolia tak, aby bylo reprezentativní a využitelné na jejich další profesní cestě. - Orientace v informačních zdrojích a přehled o možnostech odborného kariérového poradenství při zpracování osobního portfolia žáka/klienta. - Dovednost v přípravě žáků/klientů pro vstup na trh práce (zpracování portfolia, příprava na pracovní pohovor). - Základy poradenské činnosti (práce se skupinou žáků/klientů, jednotlivcem, rodiči). - Znalost pro uchopení kariérového poradenství pro vzdělávací oblast vč. znalosti kvalifikačního standardu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle NSK.

Kariérové poradenství: Osobní portfolio, akreditace MŠMT
30.9.2021
Ostrava
Prezenční
objednat Cena
3 000 Kč
Kariérové poradenství: Osobní portfolio, akreditace MŠMT
18.11.2021
ON-LINE
Online
objednat Cena
3 000 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Kariérový koučink - Kariérní strom, akreditace MŠMT
Kurz Kariérový koučink - Kariérní strom zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práce s vizemi, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení na podkladě originálního jednotícího prvku stromu a za využití…
11.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
„ŠABLONA“ – Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD
Vliv rodinné a osobní anamnézy na vznik ADHD/ADD a jiných neurovývojových poruch Neuro-vývojové poruchy Přetrvávající primární reflexy Co je a není ADHD/ADD? Celostní přístup jako léčba a životní styl Potřeba včasné podpory s celostním…
16.11.2021
Zřetel, s.r.o.
Prevence sociálně patologických jevů
Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o…
Na dotaz
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,…

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Kreativní přístup v kariérovém poradenství a práce s kariérními…
Kurz Kreativní přístup v kariérovém poradenství a práce s kariérními kartami využívá k podpoře poradenského procesu při práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou kreativní prvky - práci s tělem, představivostí, modelování, kresbu a koučovací karty.…
25.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
INTECO - Integrativní kouč, koučovací výcvik dle standardů ICF a…
"Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro…
Od 25.10.2021 (+1 další)
Škola manažerského rozvoje s.r.o.
Rozhodování a plánování v koučovacím procesu, akreditace MŠMT
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými rozhovorovými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry.
9.11.2021 - 16.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Základní školní lyžování
Náměty pro zpestření výuky lyžování dětí na lyžařských výcvikových kurzech Využití škály pomůcek při výuce lyžování dětí Současné trendy ve sjezdovém lyžování Prohlubování a zdokonalování vlastního lyžování účastníků   Účastníci v menších…
10.12.2021 - 14.12.2021
Zřetel, s.r.o.
JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace
Cítíte se být přirozenou autoritou nebo je pro vás těžké získat si pozornost a musíte se žáky bojovat o moc? Tento seminář odhaluje hlavní vlivy a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na to, jak nás naše okolí vnímá a jak k nám přistupuje.…
Na dotaz
Tvořivá škola, z.s.
Kariérový koučink - Kariérní strom, akreditace MŠMT
Kurz Kariérový koučink - Kariérní strom zahrnuje 8 vyučovacích hodin práce v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práce s vizemi, stanovování cílů a způsobů jejich dosažení na podkladě originálního jednotícího prvku stromu a za využití…
11.11.2021
Škola manažerského rozvoje s.r.o.