Hry na školy v přírodě a pobytové akce

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem školení je seznámit účastníky prostřednictvím jejich vlastního prožitku s hrami a aktivitami využitelnými na školách v přírodě, na školních akcích a sportovně-branných kurzech. Nedílnou součástí je i vzájemná inspirace osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, zisk dalších zkušenosti a námětů pro vlastní práci.   Absolvent školení umí, dovede:

 • pracovat s vlastními prožitky;
 • prezentovat vlastní prožitky i úspěšnou činnost před ostatními;
 • naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi;
 • podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech;
 • připravit a realizovat hry pro libovolnou skupinu, nemá problém se zpětnou vazbou;
 • samostatně vytvořit a zrealizovat hru;
 • pracovat s vlastním nápadníkem her, aktivit a činností;
 • vyhledat hry, aktivity a činnosti z nejrůznějších zdrojů a využívat je při práci s dětmi

   

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
6.4.2022
Ústí nad Labem
Prezenční
objednat Cena
1 790 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Asistent pedagoga

Hry na školy v přírodě a pobytové akce
30.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
21.2.2022 - 22.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Další vzdělávání učitelů

Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
8.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Environmentální výchova v MŠ
31.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Lektor a koučink

Hudebka nás baví
4.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář)
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Komunikace škola-rodič-dítě (webinář)
29.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Ostatní

Základní principy mindfulness v každodenní praxi
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik.…
27.5.2022
CETERAS s.r.o.
Kritéria školní zralosti – připravený předškolák (webinář)
16.2.2022 - 17.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat …
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Pedagogické minimum

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro…
10.3.2022 - 11.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Kreativně ve školním prostředí
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Drobné hry pro děti mladšího školního věku II.
23.2.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Předškolní pedagogika

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
25.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy (webinář)
7.2.2022 - 8.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ …
20.4.2022 - 21.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Speciální pedagogika

Projektová výuka II.
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga
12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj…
11.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Vzdělávání » Vychovatel/Vedoucí

Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
21.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hudebka nás baví
2.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.