Základy drogové problematiky

Popis kurzu:
Kurz pro základní přehled v drogové problematice

Nabyté znalosti a dovednosti:
Účastnící vzdělávacího programu získají základní orientaci a přehled v problematice drogových závislostí. Program seznámí účastníky se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled nejužívanějších drog. Rovněž obeznámí s účinky drog, zdravotními riziky s tím spojenými a novými trendy na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci, intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek a podá základní informace ohledne drogové prevence. Prostor bude i pro dotazy a diskusi. Kurz je určen výchovným poradcům, vychovatelům a  pedagogickým, výchovným a sociálním pracovníkům, jejichž specifika práce přednostně nejsou orientované na drogovou problematiku, ale ve své praxi se mohou s tímto fenoménem setkat. Lekce byly vytvořeny tak, aby vyhověly účastníkům setkávajícím se s různými sociálně – patologickými jevy, kteří potřebují především základní tematické informace usnadňující orientaci v dané problematice. Obsah kurzu: Typy závislostí, stádia vedoucí k závislosti, příčiny zneužívání návykových látek Členění drog do skupin podle účinku Opiáty, stimulanty, halucinogeny, těkavé látky, trankvelizéry, steroidy První pomoc při intoxikaci návykovými látkami Drogy mládeže, metody preventivních aktivit

Základy drogové problematiky
1.6.2023
Brno
Prezenční
Cena
1 890 Kč
Základy drogové problematiky
1.6.2023
Brno
Prezenční
Cena
1 890 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Arteterapie
Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Arteterapie - využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Využití artefaktu při práci s žáky a studenty Cílové skupiny: Akreditace MPSV pro sociální…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.
Nástroje pro rozhodování v práci s klientem sociální služby
Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování, a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího…
15.6.2023
CETERAS s.r.o.
Kurz Krizové intervence II s lektorkou Andreou Láskovou
Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu…
Na dotaz
Společnost Podané ruce o.p.s.