Základy sebe/řízení a sebe/reflexe

Popis kurzu:
Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí (sociální pracovníci, psychologové, lékaři, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní a další), kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni a naplní vstupní požadavky kurzu. Vstupní požadavky kurzu: a) vzdělání min. SŠ s maturitou humanitního směru b) věk min. 21 let c) pracovník v rámci své organizace s někým spolupracuje, někoho vede nebo je někým veden d) zpracování čtyř úkolů (vytvořte formální mapu organizace =pavouka a vyznačte v ní svoji pozici, popište poslání, vizi a hodnoty své organizace, popište, zda a jaké jsou v organizaci zkušenosti se supervizí, popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat tým či organizaci) Obsahem kurzu jsou následující témata: a) Vstup do zaměstnání: orientace ve vztazích - hodnotách mezilidských; předávání hodnot a pravidel organizace a služby; osvojení pracovní role b) Podpora pracovních vztahů a výkonu: komunikační nástroje; komunikační prostory c) Různé formy spolupráce - tým a skupina d) Nástroje pro řízení lidských zdrojů včetně supervize e) Hodnocení f) Plán profesního a osobního rozvoje g) Odchod ze zaměstnání Hodnoty kurzu jsou: a) Rozvoj b) Tvořivost a nadhled c) Zodpovědnost a smlouva d) Otevřenost a průhlednost e) Rovnocenost a spolupráce Co můžete v kurzu očekávat: a) Propojení řízení s hodnotami, vizí a posláním: Rozvoj nahlížíme z pohledu vize, poslání, hodnot a hodnotové shody (včetně shody s hodnotami programu Řizení a supervize). b) Učení děláním, sebezkušenost: Dodané vstupní podklady (viz vstupní požadavky) budete v kurzu využívat jako prostředky k rozvoji sebe a druhých. c) Sdílení vašich zkušeností s ostatními se vás může osobně dotýkat. Zároveň kontakt a spolupráce s druhými napomáhají k rozvoji. d) Mezioborovost a meziresortnost: Lektoři a účastníci přicházejí z různých pomáhajících profesí a z různých resortů. Učíme se společně si rozumět. e) Souběh rolí: Naše republika je malá; lektoři a účastníci se mnohdy znají z jiných souvislostí a rolí. Rizika a příležitosti těchto "vícerolovostí" pojmenováváme. f) Bonus: Účastník kurzu odchází s vyplněným průvodcem kurzu - vyzbrojen na cestu k nadhledu a zodpovědnosti.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Prohloubit zodpovědnost pracovníků a manažerů za řízení sebe a organizace. Získat nadhled nad řízením porozuměním jeho smyslu.

Základy sebe/řízení a sebe/reflexe
Na dotaz
Praha 3
Prezenční
Cena
6 200 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Žena a pomáhající profese
Interaktivní seminář se věnuje mimo jiné vývoji postavení žen v naší společnosti a očekáváním, která jsou na ženy pracující v pomáhajících profesích kladena. Každý tematický blok je zahájen nebo ukončen praktickým cvičením k probíranému tématu a…
9.12.2021
Zřetel, s.r.o.
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Kreativita v životě je přirozená pro každého člověka. Být kreativní v dospělosti znamená, že jsme schopni řešit problémy různými způsoby, jsme ochotni a dovolíme si měnit stereotypy, na které jsme si zvykli, ve kterých vidíme jistotu. Pro každého…
30.11.2021
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi. V rámci školení se účastníci dozvědí informace o vzniku a vlivu stresu na jednotlivce a dále postupy…
21.12.2021
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Osobní rozvoj a zájmové kurzy » Osobní rozvoj a asertivita

"Správná střední" - online kurz pro osmáky a deváťáky
Stojíš před volbou oboru na střední škole? Listuješ v atlasu škol? Čekáš na dny otevřených dveří? Vůbec nevíš, kterou střední školu si máš vybrat? Tento online kurz rozpustí mlhu nejistoty a ukáže, jak v dnešní nestabilní a nepředvídatelné době…
Na dotaz
Jekatěrina Málková
Individuální mandalový diagnostický test - ONLINE
Jako jediné centrum v naší republice nabízíme mandalový diagnostický test. Nově také on-line! Zjistěte, jestli už jste ten rozchod opravdu zpracovali, jestli máte dobrý přístup ke své životní energii nebo kde pořád děláte chybu. Proč se vám některé…
Na dotaz
Centrum Mandala z. s.
Všímavost - emoce pod kontrolou (Mindfulness), Brno
Kurz seznamuje s principy a významem techniky Mindfulness (Všímavost). Tato metoda je učinným nástrojem pro kontrolu vlastních emocí, zapojení všímavosti slouží jako prevence před syndromem vyhoření. Praktickým nácvikem všech aktivit si účastníci…
26.10.2021
Centrum sociálního a zdravotnického…