Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství

Popis kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s metodami Přístupu zaměřeného na řešení (SFA, Solution Focused Approach) po teoretické i praktické stránce a s dalšími možnostmi, jak využít těchto přístupů ve své praxi (při práci s klienty, práci s týmem i seberozvoji). Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale představené techniky si sami vyzkouší na modelových situacích.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Témata kurzu Profesionální rozhovor v kontextu poradenství a koučinku (specifika jednotlivých přístupů, cíle a průběh spolupráce). Představení systemického paradigmatu (historická a filosofická východiska, klient jako expert na svůj život, subjektivní representace reality, kybernetika druhého řádu, atd.). Koncept "pomoci a kontroly". Představení specifik Přístupu zaměřeného na řešení, historické souvislosti a srovnání s jinými metodami v poradenské a koučovací praxi. SFA v praxi, ukázka rozhovoru vedeného technikami SFA, nácvik. Představení metod SFA - definování cíle, využití škál, "zázračná otázka", metafory, práce s úkolem, cirkulární dotazování, reflexe. Příklady využití metod SFA v praxi - poradenství, vedení týmů, koučování, seberozvoj. Nácvik v modelových situacích, praktické využití konkrétních metod. Příbuzné a související metody a přístupy. Narativní přístupy, reflektující tým, moderní trendy.

Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství
23.3.2022 - 24.3.2022
Brno
Prezenční
Cena
3 190 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Cílování a škálování v sociálních službách
22.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Zuřivec - domácí násilí očima dítěte
Tento kurz prostřednictvím norského animovaného filmu Zuřivec umožňuje díky realisticky ztvárněné atmosféře panující v rodinném systému zasaženém domácím násilím lépe tomuto fenoménu porozumět a dát odborníkům prostor zaujmout k násilí a následné…
Na dotaz
Persefona, z. s.
Sebemotivace, motivace, prokrastinace - jak překonat brzdy a…
20.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
5.4.2022 - 6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Hranice práce s klientem z pohledu pracovníka
6.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
16.6.2022
Zřetel, s.r.o.