Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti

Popis kurzu:

Nabyté znalosti a dovednosti:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s prvky pro rozvoj smyslů, které podporují zlepšení soustředění. Účastníci se seznámí s využitím multisenzorického prostředí jako připraveného, kontrolovaného prostředí, které lze využít v prostředí jejich konkrétní organizace. Dalším cílem je sestavení strukturované jednotky snoezelen reflektující témata plánů jejich organizace. Účastníci získají inspiraci pro využití pomůcek pro rozvoj smyslového vnímání a obohatí tak práci s klienty o její zážitkovou formu.

Strukturované jednotky snoezelen – multisenzorické prostředí pro rozvoj smyslového vnímání a pozornosti
9.5.2022
Olomouc
Prezenční
objednat Cena
1 490 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Ostatní

Sociálně-právní minimum
11.4.2022 - 12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi
26.1.2022 - 27.1.2022
Zřetel, s.r.o.
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality
7.4.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Práce s klientem

Obtížné situace při práci s klientem v NZDM a jak jim předcházet
15.2.2022
Zřetel, s.r.o.
Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
14.6.2022 - 15.6.2022
Zřetel, s.r.o.
Umění zpětné vazby v komunikaci
Chcete zlepšit svoji schopnost komunikace? Zajímá vás, jak využívat zpětnou vazbu? Jak sdělit citlivou informaci a jak to „ustát“ v roli příjemce? Jak (se) neurazit? Jak pracovat s emocemi? Kurz je určen všem zájemcům, kteří potřebují zlepšit a…
Na dotaz
Sovia

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Kurz je určen pro veškerou veřejnost. Na závěr obdrží účastník o absolvování kurzu Osvědčení s akreditací č. 2014/0519-PK
Na dotaz
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická…
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
20.5.2022 - 1.7.2022
Zřetel, s.r.o.
Vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních…
30.3.2022 - 31.3.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Právo v sociálních službách

Etika v sociálních službách pohledem sociálního pracovníka
9.3.2022 - 10.3.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
12.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb
17.5.2022
Zřetel, s.r.o.

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Sociální péče » Rozvoj kompetencí pečovatele

Úvod do problematiky specifických potřeb seniorů
25.4.2022 - 26.4.2022
Zřetel, s.r.o.
Využití na řešení zaměřeného přístupu v práci sociálního…
30.5.2022
Zřetel, s.r.o.
Sociálně-právní minimum
20.6.2022 - 21.6.2022
Zřetel, s.r.o.