Aplikace právních předpisů při výkonu činnosti Manažera BOZP

Popis kurzu:
Seminář se hodí pro rozvoj osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Nabyté znalosti a dovednosti:
Informace o kurzu Základní téma prostupující seminářem se odráží od kvalifikačního standardu, který pro profesní kvalifikaci „Manažer BOZP“ specifikuje státem garantovaný systém s názvem Národní soustava kvalifikací. Soustředí se na aplikaci právních (též ostatních) předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP při výkonu zmíněné profese. Věnuje se důležitým zdrojům zajišťování BOZP v pracovněprávních vztazích a při činnostech a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, s důrazem na právní povinnost generální prevence. Vybírá významné nástroje řízení zaměstnanců ve spojitosti s organizátorskou, řídící a kontrolní činností vedoucích zaměstnanců. Upozorňuje na problémová místa právní úpravy BOZP, včetně předpisů pro bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení OBSAH: Evropské právo se zaměřením na BOZP. Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení BOZP. Dílčí evropské směrnice BOZP a jejich aplikace v české legislativě. Vazby mezi jednotlivými druhy právních předpisů a technických norem v legislativě ČR. Národní politika BOZP v ČR. Národní akční program BOZP na léta 2017 a 2018. Strategické cíle a nástroje realizace. Rada vlády BOZP (působnost Rady a stálé výbory Rady). Účastník semináře obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

Aplikace právních předpisů při výkonu činnosti Manažera BOZP
Na dotaz
Brno-Žabovřesky
Prezenční
Cena
2 645 Kč

Máte otázky ke kurzu? Pošlete zprávu pořadateli.

Abychom Vám mohli službu poskytnout, potřebujeme Váš

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji JCMM, z. s. p. o., sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 750 64 707 (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu při kariérovém poradenství realizovaném JCMM.

mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách JCMM.

JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů. Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Nevybrali jste si?

Prohlédněte si další kurzy v podkategorii Technické profese a řemesla » Bezpečnost a BOZP

Dvoudenní přípravný seminář před zkouškou Manažer BOZP (39-005-T)
Informace o kurzu Seminář je určen pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Po absolvování zkoušky u autorizované osoby získá uchazeč profesní kvalifikaci Manažer BOZP podle národní soustavy kvalifikací. …
Na dotaz
ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Intenzivní dvoudenní přípravný kurz PREVENCE RIZIK (Přípravný…
Informace o kurzu Dvoudenní vzdělávací kurz týkající se odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účastníci tohoto vzdělávacího kurzu si pod…
Na dotaz
ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Základní třítýdenní přípravný kurz prevence rizik (Přípravný…
Informace o kurzu Zveme Vás na třítýdenní vzdělávací kurz, týkající se odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Lektorský kolektiv je…
Na dotaz
ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace