Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět do kategorie Rozvoj kompetencí pečovatele

Jednodenní kurzy - "ochutnávka" adlerovského přístupu
Pořadatel kurzu: Mansio v.o.s.

Popis
Na základě dlouhodobé spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a školními poradenskými pracovníky jsme připravili cyklus seminářů, v rámci kterých se mohou pracovníci PPP a školní poradenští pracovníci seznámit:

se základy adlerovského přístupu,
možnostmi jeho využití v poradenské praxi.

Cyklus byl připraven na zakázku pro týmy z PPP, které si témata vyžádaly. Jednotlivé semináře představují témata, která jsou v poradenské praxi aktuální. Účastníci si z každého semináře odnesou nástroj, který mohou ihned využít ve své práci.

Témata seminářů:

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl – poselství, které nese důležitou informaci

Porozumět rodičovskému přesvědčení znamená nahlédnout i na chybné rodičovské postoje, které mohou mít v některých případech fatální důsledky pro vztah mezi rodičem a dítětem. Téma semináře vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie, který lze aplikovat pro potřeby poradenské i terapeutické práce.
Termín: 21.3.2018, 7.11.2018 v Brně
Délka: 8 hodin

Anamnestický rozhovor v poradenské praxi

Představíme strukturu anamnestického dotazování a způsob, jak informace poskytnuté klientem využít jako diagnostický a interpretační nástroj. Seminář je koncipován prakticky, účastníci získají rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který jim pomůže získané informace aplikovat do vlastní poradenské praxe.
Termín: 9.1.2018 v Brně
Délka: 8 hodin

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

Dodávání odvahy je proces, kterým povzbuzujeme klienty, v tomto případě především žáky. Děti zbavené odvahy se soustředí na potlačení pocitů méněcennosti a manifestují osobní deficity ve formě tzv. nevhodného chování. Seminář poskytuje pedagogickým a poradenským pracovníkům konkrétní metody a postupy, které směřují k podpoře dětí, případně dalších účastníků výchovně vzdělávacího procesu.
Termín: 4.4.2018, 5.12.2018 v Brně
Délka: 8 hodin

Dynamika problémového chování dětí - Jak jí porozumět a jak identifikovat cíle nevhodného chování

Koncept čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse, který umožňuje jiný úhel pohledu na problémové chování dětí a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči, nebo učiteli.
Termín: 12.2.2018, 3.10.2018 v Brně

Cena za jeden seminář

1 600,- Kč bez DPH, 1 936,- Kč s DPH.

Praktické informace o kurzu

Ulice a č.p.
Tř. Kpt. Jaroše 19
Obec
Brno
PSČ
602 00
Okres
Brno-město
Cena
1 600 Kč
Formální výstup
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Statut
Akreditovaný kurz
Poznámka
1 600,- Kč bez DPH, 1 936,- Kč s DPH za kurz Při absolvování celého cyklu poskytujeme 10% slevu. Cena za celý cyklus činí 4 x 1 600,- Kč tj. 6 400,- Kč – 10% sleva = 5 760,- Kč Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Máte zájem nebo otázky?
Pište pořadateli kurzu

Povinné položky
Ochrana osobních údajů

Není tento kurz pro vás to pravé?

Podívejte se na dalších 352 kurzů v kategorii Rozvoj kompetencí pečovatele

Podobné kurzy

iPad ve výuce – seznámení 1

Kde: Brno-město

Cena: 1 990 Kč

Elektronický čtenářský deník, komiks

Kde: Brno-město

Cena: 995 Kč

Poradíme vám, jak si vybrat správný kurz

Využijte našeho live chatu v rámci služby internetového poradenství.