Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět do kategorie Asistent pedagoga

Spolu a jinak ve vzdělávání
Pořadatel kurzu: Mansio v.o.s.

Popis
Spolu a jinak ve vzdělávání je komplexní vzdělávací program určený učitelům základních a středních škol, kteří hledají přístup k výuce, jenž by jim umožnil zvýšit angažovanost a motivaci studentů ve škole. Účastníci programu si osvojí konkrétní strategie, jak posilovat pocit sounáležitosti žáků a budovat vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci a odpovědnosti. Účastníci vzdělávacího programu se naučí identifikovat zdroje a silné stránky žáků a účelně je využívat při výuce tak, aby i méně nadaní studenti mohli zažívat úspěch, přebírali odpovědnost a samostatně pracovali na rozvoji svých dovedností.
Nabyté znalosti
Témata vzdělávacího programu

Respekt a spolupráce ve škole:

- partnerský vztah jako základ výchovného působení – žáci jsou motivovaní pro učení v atmosféře důvěry a vzájemného respektu;
- důsledky výchovného působení (rizika autoritativního a liberálního přístupu k žákům);
- demokratický přístup (vzájemný respekt, odpovědnost, důsledky chování, možnost rozhodovat se, pravidla);
- komunikační prostředky využívané v demokratickém přístupu ke vzdělávání;
- metody demokratického vedení (třídní schůzky, třídnické hodiny, žákovské rady).

Podpora ve školním prostředí:

- zdroje motivace studentů a efektivní postupy při práci s nemotivovanými studenty;
- způsoby rozvíjení vnitřní motivace žáků (techniky a postupy cílené podpory studentů);
- nastavování vzdělávacích cílů tak, aby podporovaly motivaci žáků (kriteria SMART cílů);
- podpora a spolupráce uvnitř pedagogického sboru.

Problémové chování žáků a efektivní cesty jeho zvládání:

- čtyři cíle nevhodného chování (pozornost, boj o moc, pomsta, vyhýbání se neúspěchu);
- identifikace cílů nevhodného chování dětí;
- úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování).

Důvěra a odpovědnost ve školním prostředí:

- aplikace přirozených a logických důsledků;
- výukové metody podporující motivaci, angažovanost a spolupráci žáků;
- řešení problémových situací formou metody otevřených možností.

Praktické informace o kurzu

Ulice a č.p.
Tř. Kpt. Jaroše 19
Obec
Brno
PSČ
602 00
Okres
Brno-město
Cena
3 200 Kč
Formální výstup
Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Statut
Akreditovaný kurz
Poznámka
Délka: 16 hodin Cena: 3 200 Kč bez DPH, 3 872 Kč s DPH Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Máte zájem nebo otázky?
Pište pořadateli kurzu

Povinné položky
Ochrana osobních údajů

Není tento kurz pro vás to pravé?

Podívejte se na dalších 100 kurzů v kategorii Asistent pedagoga

Podobné kurzy

iPad ve výuce – seznámení 1

Kde: Brno-město

Cena: 1 990 Kč

Elektronický čtenářský deník, komiks

Kde: Brno-město

Cena: 995 Kč

Elektronická kniha, komiks

Kde: Brno-město

Cena: 995 Kč

Poradíme vám, jak si vybrat správný kurz

Využijte našeho live chatu v rámci služby internetového poradenství.