Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět do kategorie Elektrikář

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A
Pořadatel kurzu: LPE s.r.o.

Popis
Akce, která Vás dokonale připraví na zkoušky na TIČR. Kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení k revizím elektrických zařízení kategorie E2A, uchazeče o prodloužení platnosti stávajících osvědčení po uplynutí doby jejich platnosti, uchazeče o rozšíření rozsahu stávajících osvědčení.

Program kurzu
1. den

Oblast legislativy souvisící s revizní činností, seznámení s příslušnými právními předpisy.
2. den

Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Osvojit si základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem. Používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.
3. den

Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení.
Pochopit zejména funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
4. den

Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů.
Osvojit si zejména podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013. Používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů.
Naučit se zejména druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení – jen měření podle ČSN 33 2000-6, ale místo revizních zpráv Protokoly o zkouškách podle ČSN EN 60204-1 ed.2. Pochopit Bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje. Osvojit si bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.
5. den

Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím.
Pochopit požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
6. den

Konzultace, kontrola vypracovaných cvičných revizních zpráv na elektroinstalaci a bleskosvod podle souboru ČSN EN 62305.
7. den

Závěrečné zkoušky na TIČR dle pozvánky

Poznámka

Informace k závěrečným zkouškám
Při vlastní zkoušce bude provedena administrativní část, tj. porovnání předložených dokladů k žádosti s originály a kontrola uvedených osobních údajů s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Vlastní zkouška je rozdělena do dvou samostatných částí:

písemné – počet testů x 20 minut/test,
ústní – pohovor nad cvičnými revizními zprávami – noví žadatelé, nebo realizovanými revizními zprávami – přezkušovaní revizní technici. Vždy je předkládána jedna revizní zpráva nebo protokol na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, stroje, přístroje, rozváděče, specifikovaná zařízení, hromosvody, objekty třídy A příp. B).

Praktické informace o kurzu

Ulice a č.p.
Nad Přehradou 2
Obec
Brno - Bystrc
PSČ
Okres
Brno-město
Cena
14 650 Kč
Formální výstup
Osvědčení o absolvování kurzu
Statut
Akreditovaný kurz

Máte zájem nebo otázky?
Pište pořadateli kurzu

Povinné položky
Ochrana osobních údajů

Není tento kurz pro vás to pravé?

Podívejte se na dalších 37 kurzů v kategorii Elektrikář

Poradíme vám, jak si vybrat správný kurz

Využijte našeho live chatu v rámci služby internetového poradenství.