Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět do kategorie Elektrikář

Profesní kvalifikace - Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

Popis
Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Profesní kvalifikace je část kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Postup při získání osvědčení o uznání profesní kvalifikace:
- Seznámení se s požadavky a podrobnostmi k jednotlivým profesním zkouškám na stránkách projektu Národní soustava kvalifikací – najdete na www.narodni-kvalifikace.cz.
- Vyplnění přihlášky ke zkoušce – přihlášku ke zkoušce najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/prihlaska-ke-zkousce-pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace
- Odeslání vyplněné přihlášky na adresu školy poštou nebo osobní předání na sekretariátu školy.
- Stanovení termínu zkoušky autorizovanou osobou (školou).
- Po úspěšném vykonání zkoušky a splnění hodnotících standardů bude autorizovanou osobou (školou) vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace.
- Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a je splatná při podání přihlášky ke zvolené zkoušce.
Kompetence
Absolvent kurzu je schopen:
- Orientovat se v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
- Volit postupu práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
- Měřit elektrické a neelektrické veličiny a parametry, vyhodnocovat a interpretovat naměřené hodnoty, přenosy dat
- Zhotovovat záznamy a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
- Provádět ontáž, rekonstrukci a zapojování fotovoltaických systémů
- Provádět údržbu, opravy a servis fotovoltaických systémů
- Dodržovat bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochranu před úrazem elektrickým proudem
- Poskytovat první při úrazu elektrickým proudem

Poznámka

Zájemcům o profesní kvalifikaci nabízíme tyto možnosti:
1. Vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ◦Zájemci o zkoušku musí vyplnit přihlášku ke zkoušce a zaslat ji na adresu školy
- Doložit kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon povolání dle NSP http://katalog.nsp.cz
- Cena za zkoušku je 5000,- Kč bez DPH
- zkouška se skládá ◾z písemného testu - 120 min
- z praktické zkoušky 8 hodin + čas na přípravu

2. Zúčastnit se přípravného kurzu a vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ◦Zájemci o přípravný kurz musí vyplnit přihlášku do kurzu a zaslat ji na adresu školy.
- Doložit kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- Cena za přípravný kurz včetně zkoušky je 6000,- Kč bez DPH.
- Přípravný kurz je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů ke zkouškám z profesní kvalifikace (1 den). Bude probíhat formou konzultací a samostudiem ve formě e-learningu. ◾Teoretická příprava 4 hodin (prezenčně)
- Samostudium - účastníci obdrží přístup k e-learningovému kurzu
- Praktická příprava 6 hodin

- Na základě podané přihlášky ke zkoušce vykoná uchazeč zkoušku
- zkouška se skládá ◾z písemného testu - 120 min
- z praktické zkoušky 8 hodin + čas na přípravu

Praktické informace o kurzu

Ulice a č.p.
Učiliště 496
Obec
Sokolnice
PSČ
664 52
Okres
Brno-venkov
Cena
Cena rekvalifikačního kurzu na vyžádání.
Formální výstup
Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Statut
Rekvalifikační kurz
Poznámka
Zájemcům o profesní kvalifikaci nabízíme tyto možnosti: 1. Vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ◦Zájemci o zkoušku musí vyplnit přihlášku ke zkoušce a zaslat ji na adresu školy - Doložit kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon povolání dle NSP http://katalog.nsp.cz - Cena za zkoušku je 5000,- Kč bez DPH - zkouška se skládá ◾z písemného testu - 120 min - z praktické zkoušky 8 hodin + čas na přípravu 2. Zúčastnit se přípravného kurzu a vykonat zkoušku v SŠEE Sokolnice z profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ◦Zájemci o přípravný kurz musí vyplnit přihlášku do kurzu a zaslat ji na adresu školy. - Doložit kopii platného osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Cena za přípravný kurz včetně zkoušky je 6000,- Kč bez DPH. - Přípravný kurz je zaměřený na teoretickou a praktickou přípravu uchazečů ke zkouškám z profesní kvalifikace (1 den). Bude probíhat formou konzultací a samostudiem ve formě e-learningu. ◾Teoretická příprava 4 hodin (prezenčně) - Samostudium - účastníci obdrží přístup k e-learningovému kurzu - Praktická příprava 6 hodin - Na základě podané přihlášky ke zkoušce vykoná uchazeč zkoušku - zkouška se skládá ◾z písemného testu - 120 min - z praktické zkoušky 8 hodin + čas na přípravu

Máte zájem nebo otázky?
Pište pořadateli kurzu

Povinné položky
Ochrana osobních údajů

Není tento kurz pro vás to pravé?

Podívejte se na dalších 37 kurzů v kategorii Elektrikář

Poradíme vám, jak si vybrat správný kurz

Využijte našeho live chatu v rámci služby internetového poradenství.