Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Zpět do kategorie Automechanik

Autolakýrník - úplná profesní kvalifikace

Popis
Popis kurzů a výukové metody:
Školení je složeno z části teoretické a praktické. Teoretická výuka je vedena formou přednášky, kdy pomocí prezentací jsou předávány znalosti vyučujících skupině. Praktická výuka probíhá ve speciálně vybavené autolakovně formou instruktáže a praktických ukázek na zařízeních, které se běžně používají pro přípravu podkladů až po nanášení autolaků na finální povrch vozidel. Každý účastník školení si bude moci samostatně vyzkoušet technologické postupy při přípravě pro lakování a poté finální povrchové lakování pod profesionálním vedením lektorů s dohledem na dodržování správných technologických postupů. Lektor přizpůsobuje výuku všem relevantním podmínkám. Spojuje teorii s praxí a využívá praktických zkušeností účastníků, dbá na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na
praktickou výuku, která tvoří většinu kurzu.
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace │ Křižíkova 106/15 │ 612 00 │ Brno │ www.issabrno.cz
IČ: 00 219 321 │ DIČ: CZ 00 219 321 │ TEL: 533 433 147-9

Popis zkoušek: Každá zkouška bude začínat teoretickým testem v učebně a
praktická část bude probíhat v autolakovně. Vaši zkoušku budou hodnotit dvě
autorizované osoby, které Vám stanoví rozsah práce a které pomůcky uchazeč při
zkoušce smí používat. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč
seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) a požární ochrany (PO). Kurzy i zkoušky se budou konat pouze v případě min. účasti 5 zájemců. Maximální kapacita je 8 zájemců.
Nabyté znalosti
Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze
ji poskládat z následující kombinace profesních kvalifikací: Autolakýrník přípravář
23-018-H a Autolakýrník finální povrchová úprava 23-019-H. Získání této
kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce
vedoucí k výučnímu listu z oboru vzdělání Autolakýrník (23-61-H/01). Zkoušku lze
složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

Kurz Autolakýrník přípravář 23-018-H bude probíhat v termínech po domluvě se
zájemci, obvykle od 8:00 hod. v areálu ISŠA Brno na ulici Křižíkova 15 Brno. Dále u
partnerské společnosti Autofit, Vídeňská 296/112a, Brno, https://www.autofit.cz/.
A poslední část opět na ISŠA Brno.
Forma výuky: Prezenční
Délka výuky: 80 hodin (22 hodin teoretická výuka + 58 hodin praktická výuka)
Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Autolakýrník – přípravář
(23-018-H) dle zákona č.179/2006 Sb.
Cena kurzu: 27.500Kč včetně DPH *

Zkouška Autolakýrník přípravář 23-018-H bude navazovat na skončený kurz v
sobotu od 8:00 hod. v areálu ISŠA Brno na ulici Křižíkova 15 Brno.
Cena zkoušky: 6.800 Kč včetně DPH *

Kurz Autolakýrník finální povrchová úprava 23-019-H bude pokračovat
v termínech po domluvě během prvního kurzu v obdobné koncepci.
Forma výuky: Prezenční
Délka výuky: 80 hodin (37 hodin teoretická výuka + 43 hodin praktická výuka)
Způsob ukončení: Zkouška k získání profesní kvalifikace Autolakýrník - finální
povrchová úprava (23-019-H) dle zákona č.179/2006 Sb.
Cena kurzu: 32.000 Kč včetně DPH *

Zkouška Autolakýrník finální povrchová úprava 23-019-H budete navazovat na
ukončený kurz v areálu ISŠA Brno na ulici Křižíkova 15 Brno.
Cena zkoušky: 7.600 Kč včetně DPH *

Poznámka

Možnost získání výučního listu:

V případě úspěšného vykonání obou části zkoušek profesní kvalifikace Autolakýrník přípravář a Autolakýrník finální povrchová úprava, můžete zažádat o vykonání závěrečné zkoušky z oboru Autolakýrník, která bude probíhat dle termínů na příslušný školní rok na ISŠA Brno. Po úspěšném zakončení získáte výuční list Autolakýrník (23-61-H/01). Tato zkouška je pro Vás zdarma.
V případě zájmu si vyžádejte přihlášku. Tu po vyplnění a podepsání prosím odešlete na níže uvedenou adresu nebo email. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pana Papalu na emailu: stefan.papala@issabrno.cz nebo na telefonu 777 295 800. Komplexní informace najdete zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-418- Autolakyrnik_finalni_povrchova_uprava/dalsi-informace *) Cena je kalkulována na osobu a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění, (zejména náklady na spotřební materiály, školicí místnost, přístrojové vybavení apod.). Součástí ceny je občerstvení. Cena nezahrnuje oběd a ubytování, obojí lze využít v areálu ISŠA Brno, které je možné předem objednat dle výběru.

Parkování je možné v areálu nebo v jeho přilehlých prostorách.

Praktické informace o kurzu

Ulice a č.p.
Křižíkova 15
Obec
Brno
PSČ
Okres
Brno-město
Cena
Cena rekvalifikačního kurzu na vyžádání.
Formální výstup
Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Statut
Akreditovaný kurz

Máte zájem nebo otázky?
Pište pořadateli kurzu

Povinné položky
Ochrana osobních údajů

Není tento kurz pro vás to pravé?

Podívejte se na dalších 7 kurzů v kategorii Automechanik

Poradíme vám, jak si vybrat správný kurz

Využijte našeho live chatu v rámci služby internetového poradenství.