Administrativa, management a finance

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Administrativa, management a finance
Řadit podle
CzechPOINT@office a základní registry
Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.Cílovou skupinou jsou zejména…
16.3.2021
Jihomoravský kraj
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze…
16.3.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Mzdové účetnictví - REKVALIFIKACE, Kód M1/21
Časový rozvrh a rozsah kurzů: 2x týdně, vždy úterky a čtvrtky od 16:00 do 19:20 h - celkem 84 vyučovací hodiny.
16.3.2021 - 25.5.2021
Jihomoravský kraj
Ing. Zdenka Brzobohatá
Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky…
Seminář je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.
16.3.2021
Olomoucký kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o…
Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou správního trestání a provést rozbor nové právní úpravy se zaměřením na základní rozdíly hmotněprávní a procesní úpravy.Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, členům komisí k…
Od 16.3.2021 (+1 další)
Jihomoravský kraj
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi…
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.Seminář je zaměřen na objasnění fungování…
16.3.2021
Jihomoravský kraj
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
Katastr nemovitostí - nová katastrální úprava
Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v…
18.3.2021
Jihomoravský kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Stavební zákon v aktuálním znění – informace o novele stavebního…
- základní pojmy; - závazná stanoviska – změny od 1. 1. 2021; - působnost stavebních úřadů; - územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ; - územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení; - společné územní a…
18.3.2021
Jihomoravský kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Vidimace a legalizace - aktuálně
Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou na úseku zákona o ověřování.Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících agendu ověřování listin a podpisů. Je určen i matrikářkám, jelikož předmětem matriční…
Od 18.3.2021 (+1 další)
Jihomoravský kraj
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění…
- Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady…
18.3.2021
Jihomoravský kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění…
- Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady…
18.3.2021
Jihomoravský kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
DPH v roce 2021 na desítkách praktických příkladů
Cílem školení je probrat na konkrétních příkladech změny zákona o DPH pro rok 2021. Posluchači obdrží podrobný písemný materiál, jehož součástí budou výklady, příklady a aktuální stanoviska finanční správy. Určeno pro účetní, daňové poradce, plátce…
19.3.2021
Jihomoravský kraj
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
1 2 3 4 5 ... 16 17 18
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace