Sociální péče

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Sociální péče
Řadit podle
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na…
1. Aktuální informace k změnám v legislativě. 2. Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. 3. Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka a GDPR. 4. Problematika…
4.2.2021
Olomoucký kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do…
Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči – včetně novel. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Podmínky vzniku nároku na dávku. …
11.3.2021
Olomoucký kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Dluhy, exekuce, insolvence - jak pomoci klientovi v dluzích
Úvod - Zahájení, představení, očekávání. Úvod do problematiky dluhů a finanční tísně. Vymáhací proces - teoretická a praktická část - Vymáhací proces v teorii a praxi (věřitelé, exekutoři). Exekuční proces - teoretická a praktická část - Práva a…
23.3.2021
Jihomoravský kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na…
1. Aktuální informace k změnám v legislativě. 2. Metody a postupy sociální práce na obcích se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. 3. Vedení spisové dokumentace, standardizovaný záznam sociálního pracovníka a GDPR. 4. Problematika příjmové…
15.4.2021
Jihomoravský kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Dluhy, exekuce, insolvence - jak pomoci klientovi v dluzích
Úvod - Zahájení, představení, očekávání. Úvod do problematiky dluhů a finanční tísně. Vymáhací proces - teoretická a praktická část - Vymáhací proces v teorii a praxi (věřitelé, exekutoři). Exekuční proces - teoretická a praktická část - Práva a…
20.4.2021
Olomoucký kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely…
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
27.4.2021
Jihomoravský kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely…
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
4.5.2021
Olomoucký kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Zákon o sociálních službách – příspěvek na péči – úvod do…
Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči – včetně novel. Příspěvek na péči ve vztahu k EU předpisům. Podmínky vzniku nároku na dávku. Pečující osoby. Stupně…
6.5.2021
Jihomoravský kraj
vzdělávací agentura PROFESIM
Adaptace seniora při nástupu do instituce
Seminář představí účastníků informace o procesu adaptace tak, aby po jeho absolvování znali nejen základní psychologické poznatky o lidské adaptabilitě, ale uměli také rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby klientů v průběhu adaptace v jejich…
Na dotaz
Jihomoravský kraj
Zřetel, s.r.o.
Aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců
Praktický nácvik cvičení na židli, různých typů skupinových tanců a relaxace.
Na dotaz
Jihomoravský kraj
Centrum sociálního a zdravotnického vzdělávání při Církevní střední…
Alkoholismus - problematika kombinovaných závislostí
8 vyučovacích hodin Charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na předání základních odborných znalostí a informací o problematice alkoholismu a kombinovaných závislostí obecně. V programu vystoupí i členové svépomocných skupin Anonymních alkoholiků…
Na dotaz
Jihomoravský kraj
Společnost Podané ruce o.p.s.
Alternativní a augmentativní komunikace - funkce, nácvik a…
Kurz je určen pro ty pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s klienty s obtížemi v komunikaci a s těmi, kteří nemluví. Kurz zdůrazňuje nutnost vytvoření alternativního komunikačního systému s klientem, seznamuje s existujícími komunikačními…
Na dotaz
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
1 2 3 ... 16 17 18
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace