Sociální péče

kurzů a vzdělávacích aktivit

vzdělavatelů
Sociální péče
Řadit podle
Dluhy, exekuce, insolvence - jak pomoci klientovi v dluzích
Úvod - Zahájení, představení, očekávání. Úvod do problematiky dluhů a finanční tísně. Vymáhací proces - teoretická a praktická část - Vymáhací proces v teorii a praxi (věřitelé, exekutoři). Exekuční proces - teoretická a praktická část - Práva a…
20.4.2021
Olomoucký kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Mindfulness (všímavost) v sociálních službách
Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení,…
20.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Úvod do problematiky dluhového poradenství
Kurz pomůže účastníkům porozumět základům finanční gramotnosti, poznat práva a povinnosti v jednotlivých fázích dluhové situace a vymáhání dluhu, znalost zdrojů informací, orientovanost v legislativě a propojení s praxí svých klientů, schopnost…
21.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Etické otázky v sociálních službách
Pomáhající při výkonu svého zaměstnání disponují značnou mocí nad klientem. Tento akreditovaný workshop by měl vést k tomu, aby se naučili reflektovat etické aspekty své profese a tak minimalizovali možné zneužití této moci.
22.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Základy asertivity pro vedení rozhovoru
Absolvent kurzu rozvine své znalosti v oblasti asertivních práv, povinností, zásad a praktických technik, naučí se projevit a jednat asertivně a věcně v prostředí sociálních služeb. Osvojí si vhodné způsoby obrany proti pasivitě, agresi a manipulaci…
22.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Specifika péče o seniora s demencí v sociální službě
Účastníci kurzu posílí kompetence v komunikaci s člověkem trpící demencí, obeznámí se s technikami zjišťování potřeb u člověka s potížemi v komunikaci. Porozumění a zvládání problémového chování u seniora s demencí.
23.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Výživa člověka v době nemoci a ve stáří
Akreditovaný kurz je určen všem zájemcům z řad sociálních služeb, kteří se potřebují dozvědět souvislosti jak naše strava ovlivňuje zdravotní a psychický stav. Výživa je důležitou součástí každého člověka. Nároky na stavu se v určitých obdobích…
23.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Stresové situace v sociálních službách a jak je zvládat
Každý z nás zažívá v určitém období stres a stresové situace a nikdo není v těchto situacích bezmezně odolný. Přestože je stres nutnou součástí našeho života, je důležité naučit se stresové situace zvládat nebo jim dokonce předcházet.
26.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách
V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat tématu hranic. S hranicemi se potýkáme ve všech oblastech našeho života. Je dobré rozumět hranicím a jejich významu ve vztahu k sobě samému, ve vztazích, které žijeme s kolegy, nadřízenými, podřízenými,…
27.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - novely…
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.
27.4.2021
Jihomoravský kraj
Vzdělávací agentura PROFESIM®
Vězeňský systém a motivace nejen odsouzeného
Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci s klientem, který se může dostat (nebo se již dostal) do konfliktu se zákonem, tzn. pro sociální pracovníky postpeninteciarní péče, ale i SAS, občanských poraden, azylových domů, nocleháren, nízkoprahových…
27.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
Jak na vztek aneb "uklidni se" nefunguje
Kurz si klade za cíl seznámit jeho frekventanty s problematikou vzteku a agresivního chování tak, aby po jeho absolvování nejen uměli rozpoznat a adekvátně reagovat na agresivní chování klientů, ale aby si také byli vědomi projevů vlastního vzteku a…
28.4.2021
Jihomoravský kraj
Diecézní charita Brno
1 2 3 ... 15 16 17
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace