Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Jsme průvodci.

Lidem v Jihomoravském kraji pomáháme při profesním rozvoji a na cestě k uplatnění vlastního potenciálu.

Přehled služeb

  • Kariérové poradenství pro veřejnost

Pomáháme s profesním rozvojem všem zájemcům od 14 let věku formou kariérového poradenství ve 4 městech v Jihomoravském kraji.

 

  • Pro školy

Rozvíjíme s pedagogy kariérové poradenství na základních a středních školách. Realizujeme skupinové programy pro žáky. Podporujeme další vzdělávání.

 

  • Databáze s on-line poradenstvím

Spravujeme on-line databázi dalšího vzdělávání na jižní Moravě 
a poskytujeme internetové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání 
a profesního rozvoje.

 

  • Akademie CVV

Nabízíme akreditované kurzy v oblasti kariérového poradenství, inspirujeme pedagogy i vedoucí pracovníky.

           

 

 

Hodnoty

Odbornost

Zaručujeme odbornost a profesionální přístup. Našimi službami reagujeme na aktuální témata a potřeby obyvatel regionu. Pravidelně vyhodnocujeme kvalitu našich služeb.

Otevřenost

Jsme průvodci pro všechny napříč regionem, věkem i osobní situací a většinu služeb poskytujeme zdarma.

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému s respektem k jeho životnímu příběhu a individuálním potřebám.

Spolupráce

Spolupracujeme s dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a trhu práce. Jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem.

Projekty

Jsme partnerem projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. V rámci projektu se zaměřujeme na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední školy nabízejí. Cílem je rozvíjet profesní kompetence pedagogů realizujících kariérové poradenství a podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání. Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP JMK a probíhá od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. Je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem v rámci OP VVV.

V rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (AMIF/10/01), jehož nositelem je Jihomoravský kraj, poskytujeme cizincům odborné poradenství v oblasti integrace na trhu práce. Cílem projektu je zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí na území regionu. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

V rámci projektu Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641, který je realizován v rámci OP Zaměstnanost, realizujeme motivační a rozvojové programy pro žáky posledních ročníků středních škol. Projekt probíhá v období 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019.

Historie

CVV vzniklo v rámci projektu "Vzdělávání všem" reg.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0098 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaného v období 2012-2013. CVV bylo do 31. 12. 2018 součástí SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace a jeho činnost byla hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Od 1. 1. 2019 je součástí Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o..