Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
Registrace pro vzdělavatele Přihlášení

Jsme průvodci.

Lidem v Jihomoravském kraji pomáháme při profesním rozvoji a na cestě k uplatnění vlastního potenciálu.

Přehled služeb

Hodnoty

Odbornost

Zaručujeme odbornost a profesionální přístup. Našimi službami reagujeme na aktuální témata a potřeby obyvatel regionu. Pravidelně vyhodnocujeme kvalitu našich služeb.

Otevřenost

Jsme průvodci pro všechny napříč regionem, věkem i osobní situací a většinu služeb poskytujeme zdarma.

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému s respektem k jeho životnímu příběhu a individuálním potřebám.

Spolupráce

Spolupracujeme s dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a trhu práce. Jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem.

Projekty

V rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (AMIF/10/01), jehož nositelem je Jihomoravský kraj, poskytujeme cizincům odborné poradenství v oblasti integrace na trhu práce. Cílem projektu je zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí na území regionu. Doba realizace projektu je od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

V rámci projektu Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005641, který je realizován v rámci OP Zaměstnanost, realizujeme motivační a rozvojové programy pro žáky posledních ročníků středních škol. Projekt probíhá v období 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019.

Historie

CVV vzniklo v rámci projektu "Vzdělávání všem" reg.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0098 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaného v období 2012-2013. CVV je součástí SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se o ojedinělou službu pro zlepšení přístupu obyvatel k informacím o dalším vzdělávání a pomoc při řešení nezaměstnanosti.